Изабери језик:

Мијат Дамјановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Универзитет Мегатренд, Београд.

периодика

УЛОГА ЈАВНЕ УПРАВЕ И ЈАВНОГ УПРАВЉАЊА У ОБЛИКОВАЊУ ДЕМОКРАТИЈЕ

Јавна управа, на традиционалистички начин, може се одредити као (под)грана власти којој је поверена имплементација политике извршне власти односно функција управљања јавним пословима. Међутим, поред ових (су)извршних својстава управа је током времена стекла и одређена овлашћења и одговорности за утврђивање политике и програма прерогатива извршне власти. У том правцу јавна управа је постала важан агенс у функцијама планирања, организовања, усмеравања, координирања и контролисања управљања секторима јавне политике. Дијапазон њеног преображаја кретао се од наглашено арбитрарних овласћења ка услужним функцијама, од еманације власти ка сервису грађана. У сваком случају улога и утицај система јавне управе и спектра јавног управљања има једну од најважнијих улога у подстицању или осујећивању разноврсних и разнородних процеса демократизације државе, привреде и друштва. Њена улога није маргинална ни и сфери  утврђивања курса, садржаја и динамике политике демократизације. Те две „ингеренције“ као и припадајућа супстанцијална функционална увреженост у све структуре, системе и институционалне токове, чине је најважнијим упориштем власти.  С тога не изненађује чињеница, да при свакој етапи реформисања и модернизације власти, јавна управа и јавно управљање има централну позицију и приоритетну значајност.

ç