Изабери језик:

Михајло Фејса

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филозофски факултет, Нови Сад

периодика

СПРОВОЂЕЊЕ ИНФАМНОГ ПЛАНА МЕРА ЗА РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА РУСИНА-УКРАЈИНАЦА У СРБИЈИ

Иако је Комисија за елиминацију расне дискриминације (CERD), још 2006. године изразила „забринутост због одсуства официјелног признавања русинске националне мањине упркос њеним посебним етничким карактеристикама”, Украјина до данас није признала Русине као националну мањину. За разлику од свих држава света у којима живе Русини, само Украјина се још увек држи свог Плана мера за решење проблема Русина-Украјинаца из 1996. године којим се, између осталог, налаже Националној академији наука Украјине и Министарству образовања Украјине (а отуд и Амбасади Украјине у Србији) да „реализују школски систем са постепеним широким развијањем етничких, лингвистичких, културних и политичких аспеката историје Русина-Украјинаца Закарпатја као недељивог, историјског дела украјинског етноса.” Русинске организације (првенствено Матица Русинска и КПД ДОК) континуирано објашњавају намеру и политичку манипулацију Савеза Русина Украјинаца Србије (СРУС) и очекују од својих државних власти да се са становишта чувара уставних решења, с позивом на Повељу ОУН и релевантне међународне конвенције јавно дистанцирају у односу на активност Украјине и деловање СРУС-а, кога подржава. Аутор у раду указује на неколико актуелних случајева примене дотичног инфамног плана.

ç