Марко Филијовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Атински институт за образовање и истраживање (Athens Institute for Education and Research - ATINER), Атина, Грчка.

периодика

ВИСОКО НЕБО – НИСКЕ ТЕНЗИЈЕ: МОГУ ЛИ ИНДИЈА И КИНА ДА ПРОНАЂУ ЗАЈЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС У СВЕМИРУ?

Супарништво из Хладног рата пренето је и у свемир када су Совјети лансирали Спутњик 1957. године, што је довело до тога да свемир буде препознат као четврто подручје ратовања. Како се монопол Сједињених Држава и бившег Совјетског Савеза губио, настајао је простор за нове актере који се појављују у Азији, где су Кина и Индија, због својих улагања у свемирску технологију још педесетих година 20. века, имале значајну предност. Овај рад прати развој свемирских програма ове две азијске земље и утврђује како су ти програми прилагођени да испуне њихове тежње да постану глобалне свемирске силе. У контексту компетитивне сарадње која карактерише њихове свеукупне билатералне односе, рад процењује тенденције њихових националних свемирских програма у циљу предвиђања да ли ће се кинеско – индијски односи кретати ка сукобу или сарадњи. С обзиром на сличне амбиције обе државе у свемиру, у раду се закључује да постоји простор за сарадњу, као и за конкуренцију, а којим путем ће ове земље кренути у великој мери зависи од њихових националних интереса и даљег развоја њихових будућих пројеката.

периодика

КОРУПЦИЈА КАО ОБЛИК УГРОЖАВАЊА ЉУДСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ: ПОЛИТИЧКА, ЕКОНОМСКА И ЗДРАВСТВЕНА ДИМЕНЗИЈА

Корупција се у фокусу овог рада налази због својих ефеката на функционисање заједнице и квалитет живота њених чланова. Она представља глобални безбедносни проблем, јер се испољава у свим државама савременог света без обзира на њихов ниво развоја и демократске традиције. Постоје одређене варијације у односу на ефекте корупције што зависи од снаге државе и њених институција да се обрачунају са овом негативном појавом. Развијене земље нису имуне на корупцију, али у њима постоје функционални механизми који је држе под контролом. Корупција се највише испољава у системима који су у функцији задовољавања јавних интереса. Концепт људске безбедности представља добар аналитички оквир који може да допринесе утврђивању нивоа корупције, њеним ефектима и узроцима. У раду смо изабрали три димензије људске безбедноси које најбоље отсликавају узроке и последице коруптивне праксе. На основу резултата истаживања може се рећи да постоје одређени узрочно-последични односи између карактера политичког система и економских прилика који погодују развоју корупције. Најзначајнија последица корупције је смањење јавних фондова што се најдрастичније манифестује у функционисању здравственог система.

ç