Изабери језик:

Марија Мићовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд

периодика

ГЕОГРАФСКИ ВЕКТОР НАЦИОНАЛНЕ ОДБРАНЕ – КОПНЕНА МОЋ

Како би сагледали утицаје спољнополитичког положаја државе, неопходно је да поменемо бар три елемента, историјска збивања која су обликовала одређену државу, регион или континент, географски положај и политички систем држава. Било који од ових елемената повезан је изузетно много са географском односно просторном, копненом моћи. Све ово је у вези са политиком која је везана за међународну политику како државе, региона, тако и глобалне политике. У овом истраживању, анализирани су елементи, географски првенствено, како утичу на копнену моћ једне државе. Ово истраживање се састоји из пет целина. У уводном делу је наговештено шта је географски вектор националне одбране и какав је утицај копнене моћи на спољнополитичко позиционирање. Други део разматра појам геополитике и главне представнике геополитике као и њихова теоретска гледишта на међусобни утицај политичких, географских и стратегијских фактора. У трећој целини је кроз критички осврт на истраживање више теоретичара сагледана стратешка мисао о конвенционалним силама копнене моћи. Четврта целина јасно осликава копнену моћ држава у чијим системима одбране је иста тежишно изражена. Завршна целина рада анализира шта је прошлост носила у сегменту копнене моћи, шта то представља данас и шта је за очекивати у наредном периоду везано за испољавање утицаја копнене моћи на друштво и државе.

периодика

БОМБАРДОВАЊЕ СРЈ – СУСПЕНДОВАЊЕ СУВЕРЕНИТЕТА ДРЖАВЕ И СТВАРАЊЕ СТАЊА ЕКОЛОШКЕ КАТАСТРОФЕ

Основни циљ рада јесте анализа појединих историјских, друштвених и политичких околности које су довеле до тачке преокрета у међународним односима и историјског преседана – први пут у новијој европској историји нападнута је једна европска земља без одобрења Савета безбедности. Свеукупни напори које су предузели ОЕБС и Контакт група великих сила у тражењу „конструктивног дијалога без условљавања“ као и предлози Србије у виду Споразума о политичким оквирима самоуправе на Косову и Метохији нису донели решење. Након мукотрпних преговора у Рамбујеу који су завршени неуспехом напуштено је „једино мирно решење“ и почео је нови рат на Балкану. Иако не постоји ниједан документ УН или Контакт групе који би потврдио стварање „издвојеног идентитета“ Косова, НАТО и Мисија УН омогућиле су процесе који воде државном, економском и културном издвајању Косова из Србије. Поред цивилизацијског преуређења Косова и Метохије, ова територија и подручје Србије постали су својеврстан полигон за испитивање новог наоружања и изазивање стања еколошке катастрофе.

ç