Изабери језик:

Маја Гавриловић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

периодика

УТИЦАЈ МЕЂУНАРОДНОГ МОНЕТАРНОГ ФОНДА НА ПОЛИТИЧКЕ ПРОЦЕСЕ У ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА

Кредитни аранжмани Међународног монетарног фонда имају економске и политичке импликације на државе чланице. Структура чланства, као и начин одлучивања у Мeђународном монетарном фонду омогућују формалне и неформалне утицаје најважнијим индустријским земљама, а посебно Сједињеним Америчким Државама. Услови кредита утичу на политичке процесе у земљама чланицама у правцу промена економског и политичког система, стимулисања или спречавања формирања опозиционих ставова или подршке ауторитарној власти, ради одржања унутрашње или регионалне стабилности. Услови Међународног монетарног фонда мењају понашање у спољној политици држава чланица у правцу усаглашавања са политиком Сједињених Америчких Држава и других индустријски развијених држава, којима се одражавају њихови геополитички циљеви.

ç