Јелена Бирманчевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ЖИВОТНИ И РАДНИ УСЛОВИ НЕФОРМАЛНИХ САКУПЉАЧА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

Предмет овог рада су услови живота и рада неформалних сакупљача секундарних сировина. Циљ рада је указивање на специфичне тешкоће са којима се сусреће ова група радника. Рад је настао на основу резултата емпиријског истраживања акционог типа из области социјалне политике. Сакупљање отпада је на нашим просторима углавном стратегија преживљавања Рома (свих старосних група, укључујући и децу школског узраста), са ниским нивоом образовања. Они живе у лошим условима, без неопходне комуналне инфраструктуре и окружени отпадом. Раде без неопходне заштитне опреме, алата и превозних средстава, излажући се бројним здравственим ризицима. Осим тога, обављајући овај посао, сакупљачи једва успевају да обезбеде минимум социјалне сигурности. Потребна им је шира друштвена подршка како би изашли из зачараног круга беде и сиромаштва.

ç