Изабери језик:

Јелена Бирманчевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ОД ДАНАС ДО СУТРА: РАДНИ УСЛОВИ НЕФОРМАЛНИХ САКУПЉАЧА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА У УСЛОВИМА COVID -19 КРИЗЕ

Неформални сакупљачи секундарних сировина живе и раде у веома лошим условима, а у контексту измењеном COVID-19 кризом јавиле су се нове тешкоће које су додатно угрозиле њихов положај. Више него раније, потребно је показати солидарност према овој друштвено рањивој групи која доприноси целокупном друштву. Основна истраживачка намена овог рада је да на конзистентан начин прикаже нови контекст у којем раде неформални сакупљачи, односно да идентификује нове тешкоће са којима се они суочавају. Методолошки приступ обухвата анализу садржаја претходних истраживања и теренско истраживање (упитник и интервју са 15 неформалних сакупљача) реализовано на територији града Шабац. Резултати истраживања указују на неповољан утицај COVID-19 кризе на контекст рада неформалних сакупљача, који се огледа у: ограничењу радног времена; онемогућавању рада на депонијама и улицама (због карантина, полицијског часа или строже контроле забрањених активности везаних за неформално сакупљање); ограничењу сарадње са домаћинствима која не желе да буду у контакту са неформалним сакупљачима због страха од вируса; повећаном ризику угрожавања здравља. Нови контекст рада је узроковао бројне тешкоће, попут смањења зараде, гладовања, повећања конкуренције на ограниченим местима рада и нарушавања здравља. Подршка неформалним сакупљачима од стране јавног сектора у отежаним условима није довољна, а континуирана подршка у натури обезбеђена је углавном кроз цивилни сектор. Изазови са којима се сусрећу неформални сакупљачи захтевају измену приступа политике и праксе, као и подстицање друштвене солидарности.

периодика

Друштвене девијације

Приказ књиге: Милосављевић, М., Бркић, М., Stoeckel, D. Друштвене девијације Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, 2020.

периодика

ЖИВОТНИ И РАДНИ УСЛОВИ НЕФОРМАЛНИХ САКУПЉАЧА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

Предмет овог рада су услови живота и рада неформалних сакупљача секундарних сировина. Циљ рада је указивање на специфичне тешкоће са којима се сусреће ова група радника. Рад је настао на основу резултата емпиријског истраживања акционог типа из области социјалне политике. Сакупљање отпада је на нашим просторима углавном стратегија преживљавања Рома (свих старосних група, укључујући и децу школског узраста), са ниским нивоом образовања. Они живе у лошим условима, без неопходне комуналне инфраструктуре и окружени отпадом. Раде без неопходне заштитне опреме, алата и превозних средстава, излажући се бројним здравственим ризицима. Осим тога, обављајући овај посао, сакупљачи једва успевају да обезбеде минимум социјалне сигурности. Потребна им је шира друштвена подршка како би изашли из зачараног круга беде и сиромаштва.

ç