Изабери језик:

Ивана Л. Милосављевић-Ђукић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Цен­тар за за­шти­ту одој­ча­ди, де­це и омла­ди­не, Бе­о­град

периодика

МОДЕЛИ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ: ОД ПРИЗНАВАЊА ДЕТИЊСТВА ДО (НЕ)РАВНОПРАВНИХ АКТЕРА У ДРУШТВУ

Модел заштите деце, у већини земаља Европске Уније и Европе, прати принципе Конвенције о правима детета која не важи као закон али се следе њене препоруке. Такође, заштита деце регулисана је уставом као и низом законских прописа коjимa се штите права и интереси деце. Однос према деци и схватању детињства као нешто што се подразумева тј. да је детињство биолошка чињеница живота људи, преовладава и даље код већине одраслих а самим тим и у дефинисању друштвене политике када су деца у питању, што доводи до тога да се губи социјално и културно значење детињства. У овом раду се анализира однос друштва и различитих научних дисциплина према детињству и приказују различити модели заштите деце у Шведској, Хрватској и Србији.

периодика

УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЈЕДИНИЦА ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ ЖРТВАМА/СВЕДОЦИМА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Република Србија спроводи свеобухватне реформе правосуђа и система социjaлне заштите, а њихов рад усклађен је са међународним и европским стандардима. Србија је отворила поглавље 23, што представља прави тренутак за све иницијативе које се тичу унапређења основних људских права и убрзавања процеса рефор­ме правосуђа. Област реформе дечије заштите и правосуђа по мери детета обезбеђује поштовање најбољег интереса детета, онда када дете дође у контакт са системом социјалне заштите и правосудним системом. Деца су значајан и важан део судског процеса и могу бити поуздани сведоци. Препознавања значаја учешћа и заштите деце у судским поступцима довело је до формирања Јединице за подршку деци жртвама/сведоцима у кривичном поступку настале су у оквиру пројекта Унапређење права детета кроз јачање си­стема правосуђа и социјалне заштите у Србији, који финансира ЕУ, а спроводи УНИЦЕФ у партнерству са Министарством правде и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Пројекат је почео у августу 2014. и траје до марта 2017. године. Јединице су формиране у четири града: Београд, Ниш, Нови Сад и Крагујевац и функционишу на регионалном нивоу. Подршка деци у кривичном поступку подразумева: заштиту детета од секундарне виктимизације током судског поступка, упознавање детета са судским поступком, разјашњавање улога свих учесника, повећање способности детета да спремније и квалитетније да исказ и повећање поверења детета и породице у судски поступак. У складу са тим у раду ће бити представљене бројне улоге Јединица за заштиту деце жртава или сведока у кривичном поступку, као и њихов значај не само за дете већ и за правосудни систем који у складу са Кон­венциям о правима детета, бројним међународним документима и домаћим законима, креће путем реформи и кроји „правосуђе по мери детета“.

 

ç