Изабери језик:

Ива Фила Иванов

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Удружење „Дај ми руку“, Београд

периодика

ЕВАЛУАЦИЈА ЗАДОВОЉСТВА ВОЛОНТЕРА ПСИХОДРАМСКИМ ГРУПАМА “ПОМОЋ ПОМАГАЧИМА“

Циљ рада је да прикаже резултат евалуације задовољства волонтера психодрамским групама “Помоћ помагачима” (ПП) у програму “Старији брат, старија сестра” (СБСС). Програм СБСС је програм спољне подршке деци у којем један волонтер студент, кроз успостављен трајни негујући однос и интеракцију, детету пружа психосоцијалну помоћ током периода од 20 месеци. ПП представљају групу активности психо-социјалне подршке волонтерима на програму СБСС. Психодрамски сусрети се одвијају просечно једном у два месеца у трајању од 2,5 сата, а примењује се метод рада са групом. ПП је заснован на теоријама и перспективама: превенција викаријанске трауме и синдрома изгарања, перспектива социјалног рада у успостављању позитивног односа са клијентом, теорија осећајног везивања, перспектива снага, теорија о менторском раду, антипочињавајућа и антидискриминативна перспективе. Подаци о задовољству корисника ПП и појединим аспектима ПП прикупљани су на основу одговора волонтера у Завршном извештају. У евалуацији је учествовало 33 волонтера програма СБСС. На скали од 1 до 10 оценили су услугу просечном оценом 9,26 за сва четири циклуса. Појединачно посматрајући сваки циклус: први циклус са 9.8, други са 9.7, трећи циклус са 7.9, четврти са 9.3. Најважније им је Подршка групе и Размена искуства. Највише предлога је било да сусрети буду чешћи, редовнија посећеност волонтера и боља усклађеност термина група са обавезама волонтера.

ç