Изабери језик:

Ида В. Колиновић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЦРНОЈ ГОРИ

У раду је представљен Интегрисани информациони систем социјалног старања (ИССС) – Социјални картон, дигитална трансформација центара за социјални рад у служби реформе система социјалне и дјечје заштите Црне Горе и бенефити система за кориснике, запослене у центрима за социјални рад и креаторе политика. Ријеч је о капиталном пројекту црногорске Владе који је омогућио спровеђење реформе система социјалне и дјечје заштите са циљем да се сиромашнима и социјално угроженима обезбиједи што квалитетнија социјална заштита, како у дијелу материјалних давања, тако и у дијелу услуга социјалне и дјечје заштите. Развој и увођење овог софтвера је захтијевало интензивну сарадњу стручњака, запослених у области социјалне и дјечје заштите, софтверске фирме S&T (Србија и Црна Гора), UNDP и Директората за информатику и аналитичко-статистичке послове Министарства рада и социјалног старања (сада Министарства финансија и социјалног старања).

периодика

КОМПЛЕКСНОСТ ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИЈЕ У ПОРОДИЧНОМ КОНТЕКСТУ У ЦРНОЈ ГОРИ

У раду je представљено истраживање реализовано у периоду од јануара 2013. до октобра 2014. на територији Црне Горе, које је обухватило 168 зависника од дрога и 188 учесника контролне групе. Подаци добијени истраживањем породица зависника и контролне групе у значајној мјери су расвијетлили проблематику наркоманије, у смислу утицаја породичних фактора на генезу наркоманије у црногорским породицама. Добијени резултати показују да дисфункционални породични односи и процеси, несрећне животне околности, прекомјерно конзумирање алкохола од стране оца, рани губици, презаштићивање од стране мајке, неусклађени ставови родитеља по питању васпитавања, изостанак превентивних разговора са дјецом о дрогама, неупућеност родитеља у њихово друштво и организовано слободно вријеме, представљају најважније породичне факторе ризика у генези наркоманије код њиховог члана.

ç