Изабери језик:

Горан Марковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Источном Сарајеву.

периодика

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У УСТАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Устав Републике Србије садржи бројне норме о локалној самоуправи, које детаљно уређују ову материју, уносећи неколицину рјешења која није познавао раније важећи устав. Предмет овог рада је анализа садржине ових уставних норми, с циљем утврђивања да ли је правно-технички приступ регулисању ове материје правилан, те каква је садржина уставних норми. Имајући у виду циљ истраживања, основни примијењени метод је позитивно-правни. Анализа показује да је материја локалне самоуправе регулисана неуобичајено детаљно, што треба критиковати, јер такав начин уређења уставне материје чини тешким, ако не и немогућим, промјену система локалне самоуправе. Устав треба да садржи само начела локалне самоуправе, док може детаљније регулисати само она питања која служе као гаранција заштите локалне самоуправе од централне власти. Уставотворцу је то само дјелимично пошло за руком. Рад садржи низ приједлога о томе како преуредити уставно регулисање локалне самоуправе, о којима би се могло расправљати у случају ревизије Устава.

ç