Изабери језик:

Емина Радосављевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Нови Сад

периодика

ЗНАЧАЈ И УЛОГА ПОЈЕДИНИХ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И ОДГОВОРНОСТ ДРЖАВЕ

Иако међународна заједница дефинише корупцију као највећу безбедносну претњу данашњице због тога што повезује организовани криминал, прање новца, тероризам и друге безбедносне претње, борба против њених актера, поготово у случајевима када заузимају високе политичке функције, углавном се завршава у оквирима националног правосуђа. Међутим, постојање јединственог тржишта и слободног кретања роба, капитала и услуга „отвара” врата свим облицима корупције и даје јој неограничене могућности за ширење. Због тога је на иницијативу актера међународне заједнице основано неколико међународних организација које са разним надлежностима и овлашћењима спроводе различите активности за сузбијање корупције, претходно подстичући државе на разне начине да уврсте у национална законодавства међународно прихваћене стандарде. У наведеном раду су анализирани оснивање и улога неколико оваквих организација које на међународном плану имају главну улогу у борби против корупције као и домети те њихове борбе.

ç