Изабери језик:

Елизабета Ристановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Универзитет одбране, Београд

периодика

ТРКА СА ВРЕМЕНОМ: ОДНОС БИОЛОШКОГ ОРУЖЈА И МЕЂУНАРОДНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Актуелна глобална динамика развоја технологија повезаних са биолошким оружјем омогућава и да мале државе и не-државни актери досегну капацитете за масовно уништење. Иако је опасност од употребе биолошког оружја истраживачки регистрована, уочљив је недостатак ваљане теоретске матрице у свеобухватном процењивању њених стратешких аспеката и укупног системског утицаја на међународну безбедност. У том контексту постављени аналитички оквир резултоваће: јаснијим позиционирањем офанзивних и дефанзивних карактеристика биолошког оружја, оценом објективног стања и перспектива контроле његовог развоја и производње, те, пропорционално, доприноса биолошког оружја повећању изгледа за ратове, кризе или трку у наоружавању.

периодика

БИОТЕРОРИЗАМ: СТАРИ ИЗАЗОВ У НОВОЈ БЕЗБЕДНОСНОЈ АРХИТЕКТУРИ САВРЕМЕНОГ СВЕТА

У оквиру нове безбедносне архитектуре савремног света тероризам са свим својим појавним облицима и могућим последицама представља један од водећих безбедносних ризика. Значајне људске жртве, психолошки ефекти, уништење животињског и биљног света, угроженост животне средине и економски губици само су неки од могућих последица врло вероватног коришћења биолошких агенаса (бактерија, вируса, гљивица, паразита и њихових токсина) у будућим терористичким акцијама.Интерeс међу терористима по питању овог оружја несумњиво постоји, расте број могућих починилаца, државних и недржавних актера, а многе такве групе имају и међународне мреже. Технологија производње биолошког оружја данас је освојена и лако доступна, секвенце генома многих микроорганизама као и научне информације о њима могу се наћи у литератури и на интернету,постоји велики број лабораторија у чији се рад нема увек потпуни увид. Климатске промене и многи други еколошки и социолошки чиниоци (миграције. глобализација са својим позитивним и негативним ефектима) доприносе појави нових и ширењу заразних болести чији узрочници могу бити злоупотребљени од стране терориста. Због свега тога важно је јачати националне ресурсе за превенцију и реаговање у случају потенцијалног биотерористичког акта, интензивирати међународну срадњу и на такав начин допринети глобалној борби против тероризма.

ç