Изабери језик:

Драгана Љ. Митровић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Центра за балканске студије, Ниш

периодика

ЗНАЧАЈ СТУДИЈА ДИЈАСПОРЕ Са посебним освртом на досадашња истраживања српске дијаспоре

У ери глобализације, интензивирани су процеси међународне просторне и социјалне мобилности, а свет је постао дијаспоричан. У 21. веку смо суочени са феноменом експанзије глобалних миграција. На ове изазове, наука и истраживачи у савремености одговарају појавом све већег броја пројектних истраживања и публикација о овом мегафеномену. У прилогу се, наупре, указује на покушаје трансдисциплинарног заснивања новог поља научних истраживања у лику научне и академске дисциплине под називом „студије дијаспоре“ и њен значај за унапређење сазнања и образовање културе homo accademicuss-a. Потом се даје преглед досадашњих истраживања српске дијаспоре, са посебним фокусом на истраживање најновије колоније српске интелектуалне дијаспоре која постаје све бројнија и разноврснија у савременом свету.

ç