Изабери језик:

Димић Миодраг

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Безбедносно-информативна агенција и Академија за националну безбедност

периодика

ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРЖИШТА КРИПТОВАЛУТА

Настанак новог екосистема на виртуелном финансијском тржишту је узрокован применом blockchain технологије у сврху производње криптовалута. Предмет рада представљају управо детерминанте тог система, односно, политичке, економске, социјалне и правне детерминанте које врше утицај на развој и адаптацију криптовалута на глобалном нивоу. Циљ рада представља дефинисање детерминанти тржишта виртуелног новца како би се обезбедила основа за даља истраживања. Такође, имајући у виду просторна ограничења овог рада, као еталон за све криптовалуте биће узет BitCoin, чиме се не умањује значај осталих криптовалута на глобалном тржишту. Теоријски извори обухватају научна истраживања различитих организација као што су RAND, IMF, European Central Bank, као и релевантних истраживача. Методолошки, рад се у највећој мери ослања на секундарне изворе података из поменутих истраживања, односно на анализу садржаја тих извора. Закључили смо да је потпуна идентификација свих чинилаца и фактора тржишта криптовалута од изузетног значаја за даљи развој и евентуалну ширу глобалну употребу криптовалута.

ç