Изабери језик:

Дејан Павловић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

УТИЦАЈ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА НА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА РАДНИКА У СРБИЈИ

У раду се анализира домашај утицаја јуриспруденције ЕСЉП на судску заштиту појединих људских права радника у Србији. Упркос теоријским наговештајима ефективног утицаја Европске конвенције за људска права на националне правне поретке, резултати изостају. Разматрају се институционалне слабости, правни и социо-економски контекст, и кључни проблеми са којима се радници суочавају, а потом указује на капацитет и успехе које је ЕСЉП имао у превазилажењу различитих системских проблема држава чланица Савета Европе. У раду се посебна пажња посвећује заштити права на правично суђење у разумном року и права на имовину, која представљају највећи изазов за институције у Србији. Анализа доступних индикатора функционисања правне државе, првенствено материјалних и процесних претпоставки за поштовање људских права радника, показује да реформске мере продукују минимална унапређења, уз недовољну консолидованост институција.

ç