Изабери језик:

Дејан Михајловић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Универзитет одбране, Београд

периодика

ВОЈНА СИЛА И ПОЛИТИЧКА МОЋ

Повезаност политике и војне силе феномен је који, у вековима људске цивилизације, има суштински значај за унутрашњу и спољну стабилност државе. Још од римских императора који су одлично разумели значај својих легија, па до данашњих услова ваздушно-копнене и поморске битке којима из Пентагона и Кремља руководе амерички, односно руски председник, војна сила и политика чине недељиву целину. Само онда када су ове две категорије на истој линији и када једна према другој постављају реалне захтеве тада држава наступа уверљиво, а њена спољна политика је заснована на реалној моћи и остварива је.

Међусобни однос и усаглашеност политике и војске или опште разумевање о употреби војне силе у остваривању спољне политике биће циљ овог рада. Који су то, заправо, предуслови које политичка власт треба да пружи војној сили да би она постала незаобилазан ослонац у очувању унутрашњег мира и остваривању успешне спољне политике, односно како требе да буде изграђена војна сила која би апсолутно следила тежње спољне политике једне државе, само су нека од питања за која ће се у раду наћи одговори.

ç