Изабери језик:

Бранко Михаиловић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ЕТИЧКИ ИЗАЗОВИ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Значај теме овог рада мултипликује се тиме што је акценат на етици у савременом друштву и економији, али и њеном актуелношћу. Наиме, етика представља врло актуелну тему, а расправе и дилеме око ње привлаче огромну пажњу различитих заинтересованих страна. Потрошачи као да су све захтевнији у односу на предузећа, а медији такође, као да непрестано задржавају своју пажњу на државним и корпоративним злоупотребама и пропустима свих осталих врста. Истовремено, чини се да и сама предузећа све више признају да нешто што је окарактерисано као етичко заправо може бити добро за пословање. Сходно томе, основни циљ истраживања је сагледавање и оцена етичких изазова и критичних случајева у условима глобализације која значајно мења друштвене и економске односе. За реализацију истраживачког задатка користи се метод посматрања и анализа садржаја, коришћењем релевантне литературе по питању етике и глобализације у савременом друштву. Спроведено истраживање етичких изазова у условима глобализације наводи на закључак како етичка питања и бојазни са којима се данас суочавамо нису више повезани са ограниченим оквирима националних или регионалних сцена. Ова питања добијају глобалне димензије и на тај начин захтевају глобална решења. Потребно је да се осмисле етички прописи који покривају релевантне аспекте. Последично, државе би требало да усвоје и примене овакве прописе и правила, јер је то најефикасније средство да се заштите њихови грађани, национални интереси и глобално окружење од опасности слободног тумачења етике од стране међународних корпорација. .

ç