Изабери језик:

Бранислав М. Пелевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за међународну економију, Мегатренд универзитет, Београд.

периодика

(НЕО)ПРОТЕКЦИОНИЗАМ И СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА

Слом међународне трговине је једна од последица светске економске кризе из 2008. године. Пад трговине је био чак већи у поређењу са периодом Велике економске кризе, а, уз то, међународна трговина је забележила вишеструко већи пад од бруто домаћег производа света. Претходна веза потврђена је и у Србији, при чему је светска криза погодила домаћу привреду са доцњом од једног квартала. Пад дохотка и трговине у свету био је мањи по избијању кризе, него што је био иницијални пад српског дохотка и трговине. Нарастајући протекционизам није међу главним узрочницима колапса трговине, али је њен битни пратилац. Протекцио­низам, међутим, позитивне ефекте може да омогући само на кратак рок. Он доводи до смањење извоза, запослености и дохотка у другим земљама, али неминовно има и повратни ефекат доводи до пада укупне тражње, укључујући и увозну тражњу за произво­дима из земље која је повећала мере заштите. Отварање тржишта неспорно доприноси ефикаснијем и динамичнијем расту.

ç