Изабери језик:

Бориша Н. Лечић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Академија за националну безбедност, Београд.

периодика

ФРАНЦУСКИ ОДГОВОР НА ИЗАЗОВЕ ГЛОБАЛНОГ ТЕРОРИЗМА – ИСТОРИЈА И САВРЕМЕНОСТ

Терористички напади радикалних исламиста на редакцију сатиричног часописа „Шарли ебдо“ (Charlie hebdo) и друге мете, у којима је почетком 2015. године страдало укупно седамнаест особа, актуелизовали су потребу детаљног проучавања и свеобухватног критичког сагледавања модела супротстављања овом облику политичког насиља у Француској, пре свега у погледу правних норми које регулишу антитерористичку делатност, као и организационих и професионалних капацитета специјалних служби у чијој надлежности се налази превентивно и репресивно супротстављање тероризму. Релативно нови моменти у извођењу савремених терористичких аката, од којих су се поједини манифестовали и приликом напада на „Шарли ебдо“, попут деловања малих група или нестабилних појединаца, тзв. вукова самотњака (lone wolf) уз минималне припреме у потпуној тајности, а са погубним ефектима, што отежава рад безбедносних структура, већ су довели, а неминовно ће у будућности и даље доводити до одређених легислативних промена у Француској, чији је циљ повећање ефикасности антитерористичких активности специјалних служби.

ç