Изабери језик:

Бојана Димитријевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ОД НЕФОРМАЛНОГ КА ФОРМАЛНОМ- УЛОГА ПОРОДИЦЕ У СИСТЕМУ ДУГОТРАЈНЕ НЕГЕ

Савремени појединац свакодневно се суочава са све већим изазовима усклађивања професионалних и породичних обавеза. Продужетак животног века, доприноси и повећању броја старих којима је потребна дуготрајна нега, док у исто време све каснији одлазак у пензију, прековремени рад или ангажовање на више послова истовремено, знатно смањују могућност млађих чланова породице, да на њих адекватно одговоре, ослањајући се искључиво на неформалне видове подршке. Посматрано из перспективе институционалистичке теорије, описано стање захтева хитну интервенцију државе, како би се развојем различитих услуга у заједници намењених старим особама спречила- одложила потреба за њиховим смештањем у неку од резиденцијалних институција социјалне заштите, уз истовремено смањивање степена ризика да се чланови породица који им пружају дуготрајну негу, суоче са синдромом изгарања. Анализом садржаја релевантних документа, утврђено је да услуге у заједници намењене старим особама, нажалост још увек нису у складу са реалним потребама припадника ове популације. Тако се на пример, упркос прокламованом начелу деинституционализације, последњих година у Србији, отвара све већи број домова за смештај старих лица, док услуга помоћи у кући намењена припадницима ове популације и даље не постоји у многим општинама наше земље, при чему је важно напоменути, да је ова услуга најчешће доступна искључиво старим особама које живе саме. Кључни циљ овог рада биће дескриптивна анализа доступности услуга у заједници намењених старима, као и (не)могућност истовременог коришћења ресурса и неформалног и формалног система приликом пружања дуготрајне неге припадницима ове популације, како би се уз унапређење квалитета њиховог живота, превенирао ризик од појаве синдрома изгарања код чланова породице који им свакодневно помажу.

ç