Изабери језик:

Бојана Бабић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

КАСАЦИЈА СУДСКИХ ОДЛУКА ПО УСТАВНОЈ ЖАЛБИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Аутор анализира природу везе између касаторног дејства уставне жалбе и односа два „врховна” суда у Републици Србији: Уставног суда и Врховног касационог суда. Теза је да касација судских одлука у поступку по уставној жалби проузрокује напетост између Уставног суда и Врховног касационог суда. Циљ рада јесте да се одговори на питање да ли непостојање дефиниције појма „специфично уставно право” и јасно постављених граница надлежности за испитивање судских одлука путем уставне жалбе доводи до оспоравања оправданости њихове касације у Србији. Да би пронашла одговоре, користи упоредни метод и истражује правни институт уставне жалбе, праксу Европског суда за људска права (у даљем тексту: ЕСЉП), правни систем у Републици Србији, ставове јуриспруденције и уставносудску праксу. И на крају аутор закључује да уставна контрола судске власти путем уставне жалбе и поништавање правноснажних судских одлука не представља одлучивање Уставног суда „о истој ствари” односно повреду принципа ne bis in idem, већ обезбеђује хармонизацију тумачења „специфичног уставног права”.

ç