Изабери језик:

Биљана Симеуновић-Патић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Криминалистичко-полицијска академија у Београду.

периодика

ТЕОРИЈА ДРУШТВЕНЕ ДЕВИЈАНТНОСТИ

Приказ књиге: Александар Југовић, Теорија друштвене девијантности -  друго измењено и допуњено издање, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду и Партенон, Београд, 2013.

ç