Изабери језик:

Асим Панџић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филозофски факултет, Универзитет у Тузли

периодика

КВАЛИТЕТ ЗАШТИТЕ ПОРОДИЦА СА ДЈЕЦОМ НА ПОДРУЧЈУ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Рад је имао за циљ испитати квалитет породичне политике и заштите породица са дјецом на подручју Тузланског кантона. Истраживачко питање овог рада односило се на испитивање: да ли мјере породичне политике и заштите породица са дјецом на подручју Тузланског кантона утичу на побољшање квалитета живота породица са дјецом, односно да ли су оне у функцији задовољавања њихових потреба? За прикупљање и обраду података кориштене су квантитативне и квалитативне методе. У емпиријском дијелу истраживања кориштена је метода испитивања-полуструктурирани интервју у којем су назначене основне теме у складу са постављеном истраживачком тезом. Добивени подаци обрађени су поступком квалитативне анализе садржаја интервјуа. Истраживање је обухватило укупно 22 испитаника, од чега 4 испитаника кретора породичне политике, 8 испитаника имплементатора из центара за социјални рад и 10 испитаника корисника права и услуга породичне политике. Резултати истраживања су показали да тренутне мјере у области заштите породица са дјецом на подручју Тузланског кантона не задовољавају потребе породица са дјецом и не утичу на квалитет њиховoг живота због малог броја права која се имплементирају, неадекватности права и услуга и финасијских ограничења. Због великог значаја породице за друштво у цјелини потребно је наставити са реформама у области породичне политике у циљу унапређења квалитета живота породица са дјецом.

ç