Изабери језик:

Андреја Савић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за безбедност и дипломатију, Универзитет „Унион – Никола Тесла“

периодика

ЕВРОАТЛАНТСКА ДИМЕНЗИЈА БЕЗБЕДНОСТИ СРБИЈЕ

У раду је обрађена евроатлантска димензија безбедности на примеру студије случаја Републике Србије. Осим уводног дела у коме је дат кратак осврт на трансформацију сектора безбедности после 2000. године, акценат је стављен на актуелно стање и домете безбедносне политике државе и националног система безбедности Србије према оба пола евроатлантских безбедносних интеграција (Европске уније и НАТО-а). У том контексту је разрађен однос Србије према европским безбедним интеграцијама, како у области заједничке спољне и безбедносне политике, тако и у области унутрашње безбедности Уније. Однос државе према Северноатлантској алијанси приказује значајне промене у последњих 15-так година, које се крећу у оквиру декларисане војне неутралности од 2007. године.

ç