Изабери језик:

Александра Н. Благојевић Даниловић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Адвокатска канцеларија „Александра Благојевић Даниловић“, Београд

периодика

АГРЕСИЈА НАТО НА САВЕЗНУ РЕПУБЛИКУ ЈУГОСЛАВИЈУ - 20 ГОДИНА ПОСЛЕ: ПОЛИТИКОЛОШКО ПРАВНИ АСПЕКТИ

Предмет истраживања у овом раду су политичкоправни аспекти агресије НАТО на Савезну Републику Југославију, сагледавани 20 година после њеног извршења. Сумарни закључни став проведеног истраживања јесте да је aгресија НАТО-а из 1999. године била последња фаза у деценијској дезинтеграцији бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, која је једнострано предузета, без одобрења Савета безбедности УН. Њена основна сврха није била да одбрани начела хуманости косовских Албанаца, већ да оправда опстанак Северноатланског војно-политичког савеза у измењеним међународним околностима и да насилно присили Савезну Републику Југославију да се интегрише у институционални оквир западних земаља и прихвати неолиберални концепт свог развоја, уз истовремено истискивање интереса Русије са геополитичког простора Балкана. Према начелима међународног права агресија НАТО-а на Савезну Републику Југославију представља злочин против мира и човечности који је учињен употребом најбруталније војне силе од стране 19 земаља чланица НАТО савеза против суверенитета, територијалне целовитости и политичке независности једне мале и суверене земље. Последице НАТО агресије по животе људи, материјална добра и животну средину су несагледиве и оне ће сваке године бити све веће и веће. На будућим истраживачима је велика одговорност да на објективан, непристрасан, систематичан и проверљив начин, применом научних метода, техника, инструмената и поступака, поштујући методолошку апаратуру и академску процедуру истраже све аспекте овог сложеног проблема који је оставио огроман ожиљак у науци о међународним односима и науци о међународном праву што се мора што је пре могуће санирати.

ç