Изабери језик:

Александра Б. Шуваковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу

периодика

РЕЗУЛТАТИ ЕВРОПСКЕ ПОЛИТИКЕ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ У ПРВОЈ ДЕЦЕНИЈИ XXI ВЕКА У ЗЕМЉАМА ЧЛАНИЦАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРБИЈИ

Идеја о уједињеној Европи неизоставно доноси и новине на плану језичке политике. Јединствено тржиште ЕУ, политичка кооперативност и нове стратегије развоја на глобалном нивоу, довеле су до потребе уклањања језичких баријера међу Европљанима. Опредељење је да се подједнаке шансе дају свим језицима, међу којима нема поделе на велике и мале. Циљ рада је да представимо резултате језичких политика у пракси током прве деценије XXI века, како земаља чланица ЕУ, тако и Републике Србије. Премда наша земља није једна од чланица, анализа доступних података показала је да је политика вишејезичности наше државе у складу са европским путем плурилинвизма и интеркултуралности.

ç