Изабери језик:

Александар З. Стевановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

HOMO FANATICUS КАО МОДЕЛ САВРЕМЕНОГ ЧОВЕКА

У овом тексту, аутор се бави феноменом фанатизма, његовим одликама и могућношћу његове критике. У том циљу дефинише 5Е модел и појмове Врховног ауторитета и поља несумњивости. Указујући на субјективне и објективне предуслове за настајање фанатизма, аутор му, као супротност, поставља моралност, схваћену у смислу природне људске диспозиције. Као узрок фанатизма у савременом добу он подједнако види и „тоталитарна“ и „отворена“ друштва. Користећи аргументе дате у философији Имануела Канта, аутор закључује да је фанатизму могуће супротставити се реафирмацијом моралности.

ç