Изабери језик:
Радослав Гаћиновић

Др Радослав Гаћиновић је научни саветник у Институту за политичке студије, председник Научног већа Инстит...

Игор Јанев

Др Игор Јанев је научни саветник у Институту за политичке студије, члан редакција научних часописа Српска ...

Зоран Милошевић

Др Зоран Милошевић је научни саветник у Институту за политичке студије, члан редакције научног часописа По...

Момчило Суботић

Др Момчило Суботић је научни саветник у Институту за политичке студије. Главни је и одговорни уредник науч...

Љубиша Деспотовић

Др Љубиша Деспотовић је научни саветник у Институту за политичке студије, члан Савета часописа Српска поли...

Дејана М. Вукасовић

Др Дејана М. Вукасовић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије, члан редакције и извршни у...

Миломир Степић

Др Миломир Степић је научни саветник у Институту за политичке студије, члан редакција научних часописа Нац...

Нада Радушки

Др Нада Радушки је научни саветник у Институту за политичке студије. Члан је редакција часописа Политика н...

Сања Шуљагић

Др Сања Шуљагић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије, члан редакција научних часописа ...

Владан Станковић

Др Владан Станковић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије, члан редакције научног часоп...

Миша Стојадиновић

Др Миша Стојадиновић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије, секретар актуелног истражи...

Јелена Миљковић Матић

Др Јелена Миљковић Матић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Аутор је више радова на тему ...

Милена Пешић

Др Милена Пешић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Аутор је више радова из области медијс...

Горан Буџак

Др Горан Буџак је научни сарадник у Институту за политичке студије. Објавио је више истраживања која се бав...

Марија Ђорић

Др Марија Ђорић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Аутор је више радова из области безбед...

Весна Станковић Пејновић

Др Весна Станковић Пејновић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Аутор је више научних рад...

Сања Стошић

Др Сања Стошић, научни сарадник. Мастер студије завршила је 2010. године, а као прва филипинисткиња у Србији д...

Марко Пејковић

Марко Пејковић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције часописа Админ...

Александра Колаковић

Др Александра Колаковић је научни сарадник у Институту за политичке студије. У свом раду је фокусирана на и...

Никола Младеновић

Др Никола Младеновић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Докторску дисертацију је одбран...

Драган Марковић

Др Драган Марковић је научни саветник у Институту за политичке студије, члан редакције научног часописа По...

Ђорђе Стојановић

Др Ђорђе Стојановић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије, заменик главног и одговорног...

Ђуро Бодрожић

Др Ђуро Бодрожић је научни сарадник у Институту за политичке студије и члан редакције научног часописа Срп...

Миле Ракић

Др Миле Ракић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Његова област експертизе обухвата питањ...

Богдана Кољевић

Др Богдана Кољевић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Објавила је више запажених моногра...

Петар Матић

Др Петар Матић је научни сарадник у Институту за политичке студије, главни и одговорни уредник часописа Ад...

Јелена Тодоровић Лазић

Др Јелена Тодоровић Лазић је научни сарадник у Институту за политичке студије, секретар р...

Тијана Перић Дилигенски

Тијана Перић Дилигенски је научни сарадник у Институту за политичке студије, секретар часописа Администра...

Душан Достанић

Душан Достанић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар наулног часописа Политич...

Вишња Станчић

Вишња Станчић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције часописа Национ...

Александар Новаковић

Др Александар Новаковић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Објавио је више радова у науч...

Младен Лишанин

Младен Лишанин је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције научног часопи...

Слађана Младеновић

Слађана Младеновић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар часописа Српска поли...

Адријана Грмуша

Адријана Грмуша је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције Социјалне пол...

Александра Мировић Јанковић

Александра Мировић Јанковић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, члан редакције часоп...

Дејан Бурсаћ

Дејан Бурсаћ је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције часописа Политик...

Драган Траиловић

Драган Траиловић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије. Секретар је часописа Српска пол...

Душан Гујаничић

Душан Гујаничић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције часописа Наци...

Иван Матић

Иван Матић је истраживач приправник у Институту за политичке студије, секретар редакције...

Милош Јевтић

Милош Јевтић је истраживач приправник у Институту за политичке студије. Дипломирао је 2016....

Бојан Кицуловић

Бојан Кицуловић је стручни сарадник у Институту за политичке студије и секретар редакције научног часопис...

ç