Изабери језик:
Андреа Матијевић

Андреа Матијевић је истраживач-приправник у Институту за политичке студије и секретар ред...

Вања Глишин

Вања Глишин је истаживач-сарадник у Институту за политичке студије. Похађа докторске студије политиколог...

Андријана Лазаревић

Институт за политичке студије...

Никола Лазић

Институт за политичке студије, Београд...

Ненад Спасојевић

Институт за политичке студије, Београд...

Јован Берић

Институт за политичке студије, Београд...

Душан Радујко

Институт за политичке студије, Београд...

Милица Топаловић

Институт за политичке студије, Београд...

Андреа Јовановић

Институт за политичке студије, Београд...

Љиљана Коларски

Институт за политичке студије, Београд...

Јован Јањић

Институт за политичке студије, Београд...

Јован Јањић

Институт за политичке студије...

Радослав Гаћиновић

Др Радослав Гаћиновић је научни саветник у Институту за политичке студије, председник Научног већа Инстит...

Игор Јанев

Др Игор Јанев је научни саветник у Институту за политичке студије, члан редакција научних часописа Српска ...

Зоран Милошевић

Др Зоран Милошевић је научни саветник у Институту за политичке студије, члан редакције научног часописа По...

Момчило Суботић

Др Момчило Суботић је научни саветник у Институту за политичке студије. Главни је и одговорни уредник науч...

Љубиша Деспотовић

Др Љубиша Деспотовић је научни саветник у Институту за политичке студије, члан Савета часописа Српска поли...

Дејана М. Вукасовић

Др Дејана М. Вукасовић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије, члан редакције и извршни у...

Миломир Степић

Др Миломир Степић је научни саветник у Институту за политичке студије, члан редакција научних часописа Нац...

Нада Радушки

Др Нада Радушки је научни саветник у Институту за политичке студије. Члан је редакција часописа Политика н...

Сања Шуљагић

Др Сања Шуљагић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије, члан редакција научних часописа ...

Владан Станковић

Др Владан Станковић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије, члан редакције научног часоп...

Миша Стојадиновић

Др Миша Стојадиновић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије, секретар актуелног истражи...

Јелена Миљковић Матић

Др Јелена Миљковић Матић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Аутор је више радова на тему ...

Милена Пешић

Др Милена Пешић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Аутор је више радова из области медијс...

Горан Буџак

Др Горан Буџак је научни сарадник у Институту за политичке студије. Објавио је више истраживања која се бав...

Весна Станковић Пејновић

Др Весна Станковић Пејновић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Аутор је више научних рад...

Сања Стошић

Др Сања Стошић, научни сарадник. Мастер студије завршила је 2010. године, а као прва филипинисткиња у Србији д...

Марко Пејковић

Марко Пејковић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције часописа Админ...

Марија Ђорић

Др Марија Ђорић је дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду („Међународни однос...

Александра Колаковић

Др Александра Колаковић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије. У свом раду је фокусиран...

Сања Лазаревић Радак

Институт за политичке студије, Београд....

Никола Младеновић

Др Никола Младеновић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Докторску дисертацију је одбран...

Мирјана Радојичић

Др Мирјана Радојичић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије. Бави се проблемима међунаро...

Срђан Кораћ

Др Срђан Кораћ је виши научни сарадник у Институту за политичке студије. У жижи његовог научноистраживачко...

Драган Марковић

Др Драган Марковић је научни саветник у Институту за политичке студије, члан редакције научног часописа По...

Ђорђе Стојановић

Др Ђорђе Стојановић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије, заменик главног и одговорног...

Ђуро Бодрожић

Др Ђуро Бодрожић је научни сарадник у Институту за политичке студије и члан редакције научног часописа Срп...

Миле Ракић

Др Миле Ракић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Његова област експертизе обухвата питањ...

Богдана Кољевић

Др Богдана Кољевић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Објавила је више запажених моногра...

Петар Матић

Др Петар Матић је научни сарадник у Институту за политичке студије, главни и одговорни уредник часописа Ад...

Јелена Тодоровић Лазић

Др Јелена Тодоровић Лазић је научни сарадник у Институту за политичке студије, секретар р...

Тијана Перић Дилигенски

Тијана Перић Дилигенски је научни сарадник у Институту за политичке студије, секретар часописа Администра...

Душан Достанић

Душан Достанић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар наулног часописа Политич...

Вишња Станчић

Вишња Станчић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције часописа Национ...

Александар Новаковић

Др Александар Новаковић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Објавио је више радова у науч...

Младен Лишанин

Младен Лишанин је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције научног часопи...

Слађана Младеновић

Слађана Младеновић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар часописа Српска поли...

Адријана Грмуша

Адријана Грмуша је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције Социјалне пол...

Александра Мировић Јанковић

Александра Мировић Јанковић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, члан редакције часоп...

Дејан Бурсаћ

Дејан Бурсаћ је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције часописа Политик...

Драган Траиловић

Драган Траиловић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије. Секретар је часописа Српска пол...

Душан Гујаничић

Душан Гујаничић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције часописа Наци...

Иван Матић

Иван Матић је истраживач приправник у Институту за политичке студије, секретар редакције...

Стеван Рапаић

Институт за међународну политику и привреду...

Милош Јевтић

Милош Јевтић је истраживач приправник у Институту за политичке студије. Дипломирао је 2016....

Бојан Кицуловић

Бојан Кицуловић је стручни сарадник у Институту за политичке студије и секретар редакције научног часопис...

Мијодраг Радојевић

Институт за политичке студије...

ç