Изабери језик:
Страхиња Обреновић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду Институт за политичке студије, Београд...

Милош Вулић

Институт за политичке студије, Београд...

Александар Фатић

Институт за филозофију и друштвену теорију...

Зоран Милошевић

Др Зоран Милошевић, научни саветник. Председник је Научног већа у Институту за политичке студије. Објавио ј...

Драган Марковић

Др Драган Марковић је научни саветник у Институту за политичке студије, члан редакције научног часописа По...

Игор Јанев

Др Игор Јанев је научни саветник у Институту за политичке студије, члан редакција научних часописа Српска �...

Момчило Суботић

Др Момчило Суботић је научни саветник у Институту за политичке студије. Главни је и одговорни уредник науч�...

Миломир Степић

Др Миломир Степић је научни саветник у Институту за политичке студије, члан редакција научних часописа Нац...

Нада Радушки

Др Нада Радушки је научни саветник у Институту за политичке студије. Члан је редакција часописа Политика н�...

Љубиша Деспотовић

Др Љубиша Деспотовић је научни саветник у Институту за политичке студије, члан Савета часописа Српска поли...

Дејана М. Вукасовић

Др Дејана М. Вукасовић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије, члан редакције и извршни у�...

Сања Шуљагић

Др Сања Шуљагић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије, члан редакција научних часописа �...

Сања Лазаревић Радак

Институт за политичке студије, Београд....

Миша Стојадиновић

Др Миша Стојадиновић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије, секретар актуелног истражи�...

Владан Станковић

Др Владан Станковић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије, члан редакције научног часоп...

Ђуро Бодрожић

Др Ђуро Бодрожић је научни сарадник у Институту за политичке студије и члан редакције научног часописа Срп...

Весна Станковић Пејновић

Др Весна Станковић Пејновић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Аутор је више научних рад�...

Марија Ђорић

Др Марија Ђорић је дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду („Међународни однос...

Богдана Кољевић Грифит

Др Богдана Кољевић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Објавила је више запажених моногра...

Александра Колаковић

Др Александра Колаковић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије. У свом раду је фокусиран�...

Ђорђе Стојановић

Др Ђорђе Стојановић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије, заменик главног и одговорног...

Срђан Кораћ

Др Срђан Кораћ је виши научни сарадник у Институту за политичке студије. У жижи његовог научноистраживачко...

Мирјана Радојичић

Др Мирјана Радојичић је виши научни сарадник у Институту за политичке студије. Бави се проблемима међунаро...

Јован Јањић

Институт за политичке студије...

Дејан Бурсаћ

Дејан Бурсаћ је научни сарадник у Институту за политичке студије у Београду. Истражује области изборног си...

Драган Траиловић

Др Драган Траиловић је

Иван Матић

Др Иван Матић је научни сарадник у институту за политичке студије. Докторирао је 2020. годин...

Стеван Рапаић

Стеван Рапаић је основне и докторске студије завршио на Факултету политичких наука, а мастер студије на Ек...

Ивана Лукнар

Dr Ivana Luknar, sociolog - diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru sociologija sa izvanrednim uspehom. Zvanje doktora nauka politikologije stekla je na Fakult...

Саво Симић

Институт за политичке студије, Београд...

Љиљана Коларски

Институт за политичке студије, Београд...

Андреа Јовановић

Институт за политичке студије, Београд...

Милица Топаловић

Институт за политичке студије, Београд...

Душан Радујко

Институт за политичке студије, Београд...

Јован Берић

Институт за политичке студије, Београд...

Ненад Спасојевић

Ненад Спасојевић је истраживач-приправник у Институту за политичке студије. Дипломирао је на Факултету по�...

Душан Чорбић

Душан Чорбић је истраживач-сарадник у Институту за политичке студије. На Факултету политичких наука у Бео�...

Никола Лазић

Никола Лазић је истраживач-приправник у Институту за политичке студије у Београду. Дипломирао је на Факулт...

Андријана Лазаревић

Институт за политичке студије...

Вања Глишин

Вања Глишин је истаживач-сарадник у Институту за политичке студије. Похађа докторске студије политиколог�...

Андреа Матијевић

Андреа Матијевић је истраживач-приправник у Институту за политичке студије и секретар ред�...

Јелена Миљковић Матић

Др Јелена Миљковић Матић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Аутор је више радова на тему �...

Милена Пешић

Др Милена Пешић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Аутор је више радова из области медијс...

Горан Буџак

Др Горан Буџак је научни сарадник у Институту за политичке студије. Објавио је више истраживања која се бав...

Сања Стошић

Др Сања Стошић, научни сарадник. Мастер студије завршила је 2010. године, а као прва филипинисткиња у Србији д�...

Марко Пејковић

Марко Пејковић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције часописа Админ...

Никола Младеновић

Др Никола Младеновић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Докторску дисертацију је одбран�...

Адријана Грмуша

Др Адријана Грмуша је научни сарадник у Институту за политичке студије. У свом раду је фокусирана на управ�...

Миле Ракић

Др Миле Ракић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Његова област експертизе обухвата питањ...

Петар Матић

Др Петар Матић је научни сарадник у Институту за политичке студије, главни и одговорни уредник часописа Ад�...

Тијана Перић Дилигенски

Тијана Перић Дилигенски је научни сарадник у Институту за политичке студије, секретар часописа Администра...

Јелена Тодоровић Лазић

Др Јелена Тодоровић Лазић је научни сарадник у Институту за политичке студије, секретар р...

Душан Достанић

Душан Достанић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар наулног часописа Политич...

Вишња Станчић

Вишња Станчић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције часописа Национ...

Александар Новаковић

Др Александар Новаковић је научни сарадник у Институту за политичке студије. Објавио је више радова у науч�...

Младен Лишанин

Младен Лишанин је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције научног часопи...

Слађана Младеновић

Слађана Младеновић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар часописа Српска поли...

Александра Мировић Јанковић

Александра Мировић Јанковић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, члан редакције часоп...

Душан Гујаничић

Душан Гујаничић је истраживач сарадник у Институту за политичке студије, секретар редакције часописа Наци...

Милош Јевтић

Милош Јевтић је истраживач приправник у Институту за политичке студије. Дипломирао је 2016....

Бојан Кицуловић

Бојан Кицуловић је стручни сарадник у Институту за политичке студије и секретар редакције научног часопис...

Мијодраг Радојевић

Институт за политичке студије...

ç