Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЗЛОЧИНАЧКА АГРЕСИЈА АТЛАНТИСТА НА СР ЈУГОСЛАВИЈУ КАО ПРИМЕР АСИМЕТРИЧНОГ РАТА

Сажетак

У уводу рада анализираћемо карактер агресије на СР Југославију и империјалне интересе који иза ње стоје. У наставку ћемо се фокусирати на однос између употребе дисиметричних и асиметричних средстава у међународним односима. Дисиментричне надмоћи Атлантиста демонстриране у бруталној агресији према СР Југославији и креативној употреби асиметричних средстава наше стране као одговора на испољену агресију, те цивилна, војна, инфраструктурна и економска разарања наше земље. У раду ћемо на крају дати кратак коментар употребљених асиметричних одговора наше земље и њихов учинак, као и побројати последице наведене агресије НАТО пакта, земаља ЕУ и САД.

кључне речи:

Референце

  • Гаћиновић Р, Томић М., „Агресија НАТО-а на СРЈ је злочин који се не заборавља“, Култура полиса, бр.38. Нови Сад, 2019.
  • Група аутора, Агресија НАТО, узроци, карактер и последице кризе на Косову и Метохији, Клуб генерала и адмирала Војске Србије, Београд, 2008.
  • Деспотовић, Љ., Геополитика деструкције, Каирос, Сремски Карловци, 2015.
  • Деспотовић Љ., „Геополитичка судбина Косова и Метохије – између евроатланске окупације и пројекта велике Албаније“, Политика националне безбедности, 2/2017. ИПС, Београд, 2017.
  • Деспотовић Љ., Јевтовић З., Геополитика медија, Каирос, Сремски Карловци, 2019.
  • Дробац М. (прир.), Година без пролећа, ЛДИЈ, Ветерник, 2000.
  • Курмон Б., Рибникар Д., Асиметрични ратови, НиЦ Војска, Београд, 2003.
  • Марковић М., „Смисао и последице агресије НАТО на Југославију“, у зборнику Агресија НАТО на Југославију, седам година после, уредио С. Стојановић, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2006.
  • Мићовић В., „НАТО – стуб насилне глобализације и војни ослонац “PAX AMERICANA”“. у Агресија НАТО на Југославију, седам година после, уредио С. Стојановић, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2006.
  • Перазић Г., Рамбује или рат, Ниц Војска, Београд, 2001.
  • Радиновић Р., „Агресија на Југославију“, у зборнику Агресија НАТО на Југославију, седам година после, уредио С. Стојановић, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2006.
  • Стојановић С., „Агресија НАТО на Југославију и “нови светски поредак”“, у Агресија НАТО на Југославију, седам година после, уредио С. Стојановић, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2006.
периодика Политика националне безбедности 1/2019 1/2019 УДК: 341.31NATO(497.11+497.16)”1999” 75-87
ç