Тема броја

ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА СУОЧЕНЕ СА ДИСКРИМИНАЦИЈОМ, НЕПРАВИЧНОШЋУ И НЕЈЕДНАКОШЋУ ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА

ЖИВОТНИ И РАДНИ УСЛОВИ НЕФОРМАЛНИХ САКУПЉАЧА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

Сажетак

Предмет овог рада су услови живота и рада неформалних сакупљача секундарних сировина. Циљ рада је указивање на специфичне тешкоће са којима се сусреће ова група радника. Рад је настао на основу резултата емпиријског истраживања акционог типа из области социјалне политике. Сакупљање отпада је на нашим просторима углавном стратегија преживљавања Рома (свих старосних група, укључујући и децу школског узраста), са ниским нивоом образовања. Они живе у лошим условима, без неопходне комуналне инфраструктуре и окружени отпадом. Раде без неопходне заштитне опреме, алата и превозних средстава, излажући се бројним здравственим ризицима. Осим тога, обављајући овај посао, сакупљачи једва успевају да обезбеде минимум социјалне сигурности. Потребна им је шира друштвена подршка како би изашли из зачараног круга беде и сиромаштва.

кључне речи:

Референце

  • Град Шабац. 2010. Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу. Шабац: „EXPERT INŽENJERING“ DOO.
  • Закон о управљању отпадом, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон.
  • Зелена иницијатива. 2011. „Сакупљачи секундарних сировина – проблем или потенцијал?“ „Зелена иницијатива“. Последњи приступ: 05. јануар 2019. http://zelenainicijativa.rs/wp-content/uploads/2011/11/Saopstenje-Sakupljaci-sekundarnih-sirovina-problem-ili-potencijal.pdf.
  • Јакшић, Божидар, и Горан Башић. 2002. Ромска насеља, услови живота и могућности интеграције Рома у Србији – Резултати социјалног истраживања. Београд: Центар за истраживање етницитета.
  • Лакићевић, Мира, и Бранислава Кнежић. 2011. Истраживање у социјалној политици и социјалном раду. Београд: Чигоја штампа и Факултет политичких наука.
  • Пословни портал „Reciklaža.biz“. 2017. „Сакупљачи секундарних сировина – проблем или ефикасно решење?“ Пословни портал „Reciklaža.biz“. Последњи приступ: 10. октобар 2018. http://reciklaza.biz/index.php/u-fokusu/item/242-sakupljacisekundarnih-sirovina-problem-ili-efikasno-resenje.
  • Радовановић, Светлана, и Александар Кнежевић. 2014. Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији РОМИ У СРБИЈИ. Београд: Републички завод за статистику.
  • Спикер, Пол. 2016. Analiza politike za praksu: primena socijalne politike. Београд: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
  • Центар за друштвена и примењена истраживања Факултет политичких наука Универзитет у Београду. 2017. Procena socio-ekonomskog položaja neformalnih sakupljača otpada u Srbiji. Београд: “Help – HilfezurSelbsthilfe” e.V. Резултати истраживања. Последњи приступ: 15. мај 2018. file:///C:/Users/Lidija/Downloads/IZVESTAJ_Socio_Ekonomska-Analiza_2017%20(2).pdf.
  • FTN-EnE Centar. 2008. Регионални план управљања отпадом за општине: Шабац и Сремска Митровица. Департман за инжењерство заштите животне средине, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду. Последњи приступ: 24. новембар 2018. http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/RPUO_SabacSremskaMitrovica.pdf.
  1. Sauter, Michael, and Charles Stockdale. 2019. „Most Dangerous Jobs in America.“ 24/7 Wall St. Последњи приступ: 02. фебруар 2019. https://247wallst.com/special-report/2019/01/02/25-most-dangerous-jobs-in-america-2/.
  • Medina, Martin. 2008. „The informal recycling sector in developing countries. Organizing waste pickers to enhance their impact.” „Grindlines“ Public-Private Infrastructure Advisory facility. 47221. Note no. 44. Последњи приступ: 03. јануар 2019. http://documents1.worldbank.org/curated/en/227581468156575228/pdf/472210BRI0Box31ing1sectors01PUBLIC1.pdf.
  • Phozisa Mothiba, Mathema. 2016. “A study on working conditions and health status of waste pickers working at landfill sites in the City of Tshwane Metropolitan Municipality.” Мастер рад. City of Tshwane Metropolitan Municipality: UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA.
  • Scheinberg, Anne, and Marija Bogdanović. „Integracija neformalnog sektora u Srbiji. Prezentacija rezultata istraživanja mogućnosti za uključivanje neformalnih sakupljača u sistem upravaljanja otpadom u Srbiji.” Последњи приступ: 15. октобар 2018. http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/Integracija%20neformalnog%20sektora%20u%20Srbiji.pdf.
  • Smithies, Kym and Nicolas Douillet. 2018. “Despite some progress, marginalized Roma community still most excluded in Western Balkans.” Последњи приступ: 1. новембар 2020. UNDP in Europe and Central Azia. https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/presscenter/pressreleases/2018/despite-some-progress–marginalized-roma-community-still-most-ex/.
  • WIEGO. 2013. „Waste Pickers: The Right to Be Recognized as Workers.“ WIEGO. Последњи приступ: 22. новембар 2018. http://www.wiego.org/sites/default/files/resources/files/WIEGO-Waste-Pickers-Position-Paper.pdf.
периодика Социјална политика 1/2021 1/2021 УДК 316.662-058.14:628.4 39-56
ç