Изабери језик:
Тема броја

ПОГЛЕД СА ЛЕВИЦЕ – ПОГЛЕД НА ЛЕВИЦУ: ИСТОРИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ И ХОРИЗОНТ САГЛЕДАВАЊА САВРЕМЕНЕ ЛЕВИЦЕ

ЗАШТО ЈЕ ЗАПАД ОДЛУЧИО ДА УБИЈЕ САМОУПРАВЉАЊЕ

Сажетак

У социјалистичкој Југославији је као привредни систем испробано самоуправљање, један од ретких практичних примена економске демократије, идеала слободног друштва. Тај систем је у својој здравој фази, до седамдесетих година, давао и изузетне економске резултате. Кад се Југославија 1974. разломила на  републичке ентитете, самоуправљање је гушено и злоупотребљавано као основ за подизање значаја националних олигархија. Земља је неодговорно задуживана и морао се позвати ММФ у помоћ. Био је то почетак убрзаног и темељног разарања опасног „југословенског примера“.

кључне речи:

Референце

  • Берђајев Николај, Извори и смисао руског комунизма, Београд: Књижевне новине, 1989.
  • Богишић Валтазар, Зборник садашњих правних обичаја код Јужних Словена, Загреб: Југославенска академија знаности и умјетности, 1874.
  • Грчар Ивица, Сјећање на Бранка Хорвата, барјактара слободне економске мисли, 2016. http://www.autograf.hr/sjecanje-na-branka-horvata-barjaktara-slobodne-ekonomske-misli/#more-38110
  • Душанић Јован, Бећарска економија, Београд: Београдска пословна школа, 2008.
  • Комлоши Андреа, Рад – глобалноисторијска преспектива од XIII до XXI века, Београд: Албатрос Плус, 2018.
  • Лебовиц Мајкл,  Поуке југословенског самоуправљања, 2014. http://www.princip.info/2014/05/03/pouke-jugoslovenskog-samoupravljanja/#
  • Марковић Светозар, Српске обмане, Србија на истоку, Београд: БИГЗ, 1973.
  • Пејчиновић Милица, Че Гевара у Југославији 1959. Прилог познавању успостављања југословенско-куанских односа, Војноисторијски гласник 2/2017, стр. 235-256.
  • Рељић Слободан, Самоуправљање и Југославија, Историја једне утопије – 100 година од стварања Југославије, Београд: Catena mundi, 2018.
  • Фридман Милтон, Капитализам и слобода, Београд : Служени гласник, 2012.
  • Чосудовски Мишел, Југославију је Вашингтон „разорио“ 1974, Вечерње новости, Београд, 07. април 2019. http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:787583-PROF-MAJKL-COSUDOVSKI-Jugoslaviju-je-Vasington-razorio-1974
  • Хорват Бранко, АБЦ југословенског социјализма, Загреб: Глобус, 1989.
  • Chomsky Noam, Yugoslaviа: Peace, War, and Dissolution, Okland: PM Press, 2018.
  • Chomsky Noam, interviewed by David Barsamian, Secrets, Lies and Dmocracy, Tucson, USA: Odonian Press, 1994.
  • Lindblom Charles E., The Market Sistem- What It Is, How It Works, and What To Make of It, Yale University Press, 2011.
  • Parenti Michael, To kill a nation – The attack on Yugoslavia, London, New York: Verso, 2000.
периодика Национални интерес 2/2019 2/2019 УДК 331.107.8(497.1) 193-212
ç