Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ КОНЦЕПТА И ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ЗАШТО ЈЕ ЕУ (ГЕО)ПОЛИТИЧКИ НЕСАМОСТАЛНА?

Сажетак

Овај рад се бави тренутним положајем ЕУ у односу на САД и НАТО. Допринос САД и НАТО формирању ЕУ је велики. Истовремено, утицај САД и сложени односи са НА­ТО су и препрека чвршћој политичкој интеграцији европских држава. У том смислу, структура овог рада је подељена на три дела. У првом делу се описује развој европске економске интеграције. У другом делу се анализирају односи ЕУ-НАТО и улога САД током стварања ЕУ. Док се у трећем делу разматра питање: зашто je ЕУ дугорочно позиционирана као проводник атлантистичких интереса.

кључне речи:

Референце

  1. Balassa, Béla: The Theory of Economic Integration, Publis­her Richard Irwin, Homewood, 1961.
  2. Bideleux, Robert: European integration and disintegration, Routledge, London, 1996.
  3. Coudenhove-Kalergi, Richard: Pan-Evropa, Panevropa Pra­ha, Praha, 1993.
  4. Дугин, Александар: Основи геополитике, књига 1, Геополитичка будућност Русије, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  5. Hénard, Jacqueline; Guérot, Ulrike: Was denkt Deutschland?, Kommunal-u.Schul.-Vlg., Wiesbaden, 2011.
  6. Качари, Масимо: Еврофилозофија Европе, Плато books, Београд, 2010.
  7. Kosir, Igor; Pešout, Ivan: Politiky Euröpskej Unie, Bratia Sabovci, Zvolen, 2008.
  8. Kuper, Robert: Raspad nacija, Filip Višnjić, Beograd, 2007.
  9. Лакер, Волтер: Историја Европе: 1945-1992, Clio, Бео­град, 1999.
  10. Najšlovd, Lucia: «Turecko a EU 2013: vysoky hrebienok a stiahnuty chvost?». U: Zahraničnа politika, čislo 4/2012-13, ročnik XVI, Bratislava, str. 3-6.
  11. Пророковић, Душан: Геополитика Србије: положај u перспективе на почетку XXI века, Службени гласник, Геополитика, Београд, 2012.
  12. Sayari, Sabri: «The United States and Turkey‘s Memebership in the European Union». U: The Turkish Yearbo­ok of International Relations, XXIV, 2003, Ankara University Press, Ankara, pp. 167-176.
  13. Scott, Craig: «Iraq and the Serious Consequences of Word Games: Language, Violence and Responsibility in the Security Council», German Law Journal, 3/2002. Доступно на: http://www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=l l&artID=209.
  14. Satie, Fransoa; Dijamel, Olivije; Pizije, Elvin: Enciklopedij­ski rečnik političke filozofije, knjiga II, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 1993.
  15. Ungerman, Jaroslav: «Nové tendence na trhu se zemnim plynem v Evrope». U: Marik, K (ed.): Energetickd bezpečnost a mezinarodni politika, Professional Publishing, Praha, 2011, str. 64-73.
периодика Национални интерес 1/2013 УДК 327:911.3(4-672EU) 63-78
ç