Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ЗАДАЦИ ЦИВИЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ МИРОВНИХ СНАГА УН И ДРУГИХ МЕЂУНАРОДНИХ ПОЛИЦИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ТЕРОРИЗМА, ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ЕКСТРЕМНЕ МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА

Сажетак

У раду аутор указује на проблеме са којима се у савременој међународној заједници суочавају мировне снаге УН-а и међународне полицијске организације. На осно­ву анализе релевантних докумената и извештаја међународних организација задужених за борбу против тероризма, трговине људима и збрињавање избеглица долази се до конкретних задатака и изазова са којима ће се ове организације суочити у будућности и препоруке за њихово лакше и ефикасније извршавање.

 

кључне речи:

Референце

  1. Аналитический доклад Генерального секретаря ООН по вынужденным переселенцам, Е/ CN / 4 / 1992/ 23
  2. Колосов, Ю. М, Котляров, И. И. Международное гумани­тарное право в документах, Москва, 1996.
  3. An exploration of the Belgian Federal Police, Brussels, 2004.
  4. Biometry: a new tool for policeman. Journal of the European Police Association, Brussels, 2004.
  5. Globalization, international integration and cooperation on crime prevention and suppression, Viet Nam Police, Hanoi, 2011.
  6. http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml
  7. http://www.un.org/peacekeeping/contributors/2012/ july12_3.pdf
  8. http://www.un.org/ru/humanitarian/assistance/refugees.shtml
периодика Политичка ревија 3/2014 УДК 355.357:316.32 213-221
ç