Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И ПРИКАЗИ

ЗАЧАРАНИ СВЕТ Критика контролисане перцепције (I)

Сажетак

Колико данас знамо, свест са својим многобројним облицима, са својом још неодгонетнутом природом и непознатим својствима, најсложенија је појава познатог универзума, оне најсложеније структуре коју делимично познајемо. Наиме, од свих појава за које знамо на скали од минус бесконачног (- ∞) до плус бесконачног (+ ∞), у видљивом и невидљивом делу универзума, свест је она једина појава која поседује и потенцијал да аутономно сазнаје и репродукује ову целину простор-времена. Или да је, исто тако аутономно, доводи у питање, пориче, нарушава њене принципе, нештедимице експлоатише и уништава.

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 2/2020 2/2020 УДК 111/119:165 187-212
ç