Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ВОЈНА СИЛА И ПОЛИТИЧКА МОЋ

Сажетак

Повезаност политике и војне силе феномен је који, у вековима људске цивилизације, има суштински значај за унутрашњу и спољну стабилност државе. Још од римских императора који су одлично разумели значај својих легија, па до данашњих услова ваздушно-копнене и поморске битке којима из Пентагона и Кремља руководе амерички, односно руски председник, војна сила и политика чине недељиву целину. Само онда када су ове две категорије на истој линији и када једна према другој постављају реалне захтеве тада држава наступа уверљиво, а њена спољна политика је заснована на реалној моћи и остварива је.

Међусобни однос и усаглашеност политике и војске или опште разумевање о употреби војне силе у остваривању спољне политике биће циљ овог рада. Који су то, заправо, предуслови које политичка власт треба да пружи војној сили да би она постала незаобилазан ослонац у очувању унутрашњег мира и остваривању успешне спољне политике, односно како требе да буде изграђена војна сила која би апсолутно следила тежње спољне политике једне државе, само су нека од питања за која ће се у раду наћи одговори.

кључне речи:

Референце

  1. Арон Рејмон, Мир и рат међу нацијама, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци и Нови Сад, 2001.
  2. Бјелајац Миле, Дипломатија и војска, Медија центар Одбрана и Академија за дипломатију и безбедност, Београд, 2010.
  3. Вукотић Сердар Јанко, Мојковачка битка, 1916, епска песма, Култура, Београд, 1996. (из обраћања црногорској војсци пред Мојковачку битку).
  4. Ерл Едвард, Творци модерне стратегије, Култура, Београд, 1952.
  5. Кегли Чарлс и Виткоф Јуџин, Светска политика: тренд и трансформација, Центар за студије Југоисточне Европе, Факултет политичких наука и Дипломатска академија Министарства спољних послова Србије и Црне Горе, Београд, 2004.
  6. Макијавели Николо, Владалац, Дерета, Београд, 2005.
  7. Небојша Вуковић, Логика империје – Николас Спајкман и савремена америчка геополитика, Библиотека МОБА, Београд, 2009.
  8. Хантингтон Семјуел П., Војник и држава – теорија и доктрина војно-цивилних односа, ЦСЕС и Факултет политичких наука, Београд, 2004.
  9. Шиндлер Џон Р., Босански рат и терор, Босна, Ал Каида и успон глобалног џихада, ЈП Службени гласник, Београд 2011.
  10. Courmont Barthelemy et Ribnikar Darko, Les Guerres asymetriques: Conflits d’hier et d’ aujourd’hui, terrorisme et nouvelles menaces, Institut de relations internationales et strategiques, Press universitaires de France, Paris, 2002.
  11. Niccolo Machiavelli, The Prince and the Discourses, Modern Library, New York, 1950.
периодика Национални интерес 1/2018 УДК 321.01:355.1 27-49
ç