Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНО, ВЕРСКО И ГРАЂАНСКО У ОБРАЗОВАЊУ

ВЕРСКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Сажетак

Лажни интернационализам, у форми „вестернизације”, космополитско зулумћарство, насрће посредно и непосредно на духовни и телесни интегритет малих народа. Комерцијализацијом система и процеса образовања при чему новац постаје главни циљ, терминална вредност, а квалитет знања се потискује у други план, све више деградира се и сама сврха образовања и васпитања у смислу развоја што потпуније човекове личности. Масовна производња једнодимензионалних, обездуховљених стручњака, послушних поданика и покорних најамних радника, која се посебно, као обавезни задатак намеће земљама у транзицији, само још више та друштва гура на периферију историје и уводи у но­ви облик колонијализма. Да не би потонули у нечовечност, анималност, бездушност историје, да нас не би усисао октопод лажног космополитизма, српском роду, за опстанак и излаз из ових трагичних историјских околности, за излаз са пута бесперспективности, као услов свих услова намеће се потреба очувања свог националног идентитета у чему ће образовни систем, а у oквиру њега истинско верско образовање, имати кључну улогу.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић, З., (2003) Држава и образовање, Институт за педагошка истраживања, Београд.
  2. Гварјушин, И. К., (1997) „Хришћанство и екологија”, у зборнику Судбина света с религијске и научне стра­не гледишта, Бели анђео, Шабац.
  3. Недељковић, Љ., (2009) (приређивач), „Коју смо ми сло­боду стварно освојили”, НИН, 3060/2009.
  4. Косик, К., (2008) Мостови преко европске ријеке и други списи, Центар за културу, Пожаревац.
  5. Марковић, М., (1994) Оспоравања и ангажовања, Изабрана дела, књ. 8, БИГЗ, Генес-с штампа, Просвета, СКЗ, Београд.
  6. Митровић, Љ., (2009) Транзиција у периферии капитализам, Институт за политичке студије, Београд.
  7. Патријарх српски Г. Павле (2002) „Пастирско писмо православним верницима у Србији’’, септембар 2002.
  8. Поповић, Ј., (1993) Светосавље као философија живо­та, Манастир Ћелије, Ваљево.
  9. Сердјукова, А., (1996) Савременост и хришћанство, Расија, Нови Сад.
периодика Национални интерес 3/2011 УДК 27-472:323.1 241-260
ç