Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПА И ЕВРОПСКА УНИЈА

ВЕЛИКА СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – НЕМОГУЋА МИСИЈА?

Сажетак

Циљ аутора је да у овом чланку, анализирајући еволуцију најважнијих стратешких докумената Европске уније, као и актуелно стање дебате о њеном стратешком држању, допринесе потрази за одговором на питање да ли Европска унија има вeлику стратегију и да ли је уопште могуће да је има. Аутор полази од концептуализације велике стратегије коју нуди Нина Сајлов, схватајући велику стратегију тројако: као план, као принцип и као образац понашања. У сврху пружања одговора на главно истраживачко питање, потребно је истражити да ли се концепт велике стратегије, оригинално осмишљен за државу као јединицу анализе, може еквивалентно применити на супранационалну структуру каква је Европска унија. Ово је најуже повезано са проблемом стратешке аутономије, која подразумева унутрашњу кохерентност међу државама чланицама, али и спољашњу аутономност у односу на друге стратешке актере, пре свих НАТО, што је питање које оптерећује еволуцију европске безбедносне политике деценијама уназад. Кључни налаз је да су ови проблеми тешко премостиви и да Европска унија у блиској будућности потенцијално може развити велику стратегију у форми плана, кодификованог кроз стратешка документа (што је тенденција коју је већ могуће уочити кроз усвајање Европске безбедносне стратегије из 2003., Глобалне стратегије из 2016. и будућег Стратешког компаса 2022. године), док ће настанак образаца ефективног и кохерентног стратешког понашања представљати далеко већи изазов.

кључне речи:

Референце

  • Вукасовић, Дејана M. 2019. „Источно партнерство: домети и ограничења.“ Српска политичка мисао 64 (2): 13 – 47. doi: https://doi.org/10.22182/spm.6422019.1.
  • Лишанин, Младен. 2017. „Реалистички приступи теоријском промишљању спољне и безбедносне политике Европске уније.“ Политичка ревија 51 (1): 157 – 174. doi: https://doi.org/10.22182/pr.5112017.8.
  • Тодоровић, Лазић Јелена. 2018. „Евроскептицизам у Србији – стари концепт у новом руху.“ Српска политичка мисао 60 (2): 79 – 98. doi: https://doi.org/10.22182/spm.6022018.5.
  • Biscop, Sven. 2019. The EU Global Strategy 2020. Brussels: Egmont Institute.
  • Chappell, Laura et al. 2016. “Uncovering EU strategy in its security policy: An (in)coherent actor?” In The EU, Strategy and Security Policy: Regional and strategic challenges, eds. Laura Chappell, Jocelyn Mawdsley and Petar Petrov, 202 – 216. Abingdon: Routledge.
  • Council of the European Union. 2009. European Security Strategy: A Secure Europe in a Better World. Brussels: Council of the European Union.
  • Council of the European Union. 2016. “Council conclusions on implementing the EU Global Strategy in the area of security and defence”, 14149/16. Brussels: Council of the European Union.
  • European Union [EU]. 2016. Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy. Brussels: European Union.
  • Fiott, Daniel. 2020. An Uncharted Territory? Towards a Common Threat Analysis and a Strategic Compass for EU Security and Defence. Paris: European Union Institute for Security Studies.
  • Fiott, Daniel and Luis Simòn. 2019. “The European Union.” In Comparative Grand Strategy: A Framework and Cases, eds. Thierry Balzacq, Peter Dombrowski and Simon Reich, 262 – 283. Oxford: Oxford University Press.
  • Gilbert, Mark. 2021. European Integration: A Political History. London: Rowman & Littlefield.
  • Goldman, Kjell et al. 2013. European Global Strategy in Theory and Practice: Relevance for the EU. Stockholm: The Swedish Institute for International Affairs.
  • Herszenhorn, David M. et al. 2021. “German-French overture to Putin splits EU.” Politico. https://www.politico.eu/article/germany-france-european-council-eu-russia-summit-sanctions/.
  • Howorth, Jolyon. 2000. European Integration and Defence: The Ultimate Challenge? Paris: Western European Union Institute for Security Studies.
  • Kavalski, Emilian and Nicholas Ross Smith. 2021. “Europe’s time to find its superpower.” The Interpreter. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/europe-s-time-find-its-superpower.
  • Kornprobst, Markus. 2015. “Building agreements upon agreements: The European Union and grand strategy.” European Journal of International Relations 21 (2): 267 – 292. doi: https://doi.org/10.1177/1354066114535273.
  • Latici, Tania and Elena Lazarou. 2021. Where will the EU’s Strategic Compass point? Brussels: European Parliament Research Service
  • Lišanin, Mladen. 2021. “Transcending the Rift? Realism, Transatlantic Relations, and American Grand Strategy.” In World Order Transition and the Atlantic Area, ed. Fulvio Attinà, 143 – 155. Cham: Springer.
  • Major, Claudia and Christian Mölling. 2020. “EU’s Military Legacy: Over-institutionalised, under-equipped and strategically divided.” In The CSDP in 2020: The EU’s Legacy and Ambition in Security and Defence, ed. Daniel Fiott, 38 – 49. Paris: European Union Institute for Security Studies.
  • Meijer, Hugo and Stephen G. Brooks. 2021. “Illusions of Autonomy: Why Europe Cannot Provide for Its Security If the United States Pulls Back.” International Security 45 (4): 7 – 43. doi: https://doi.org/10.1162/isec_a_00405.
  • Menotti, Roberto. 2003. “European Security Strategy – Is It For Real?” In European Security Strategy: Is It For Real? ESF Working Paper No. 14, ed. François Heisbourg, 12 – 19. Belgium – London: Center for European Policy Studies – International Institute for Strategic Studies.
  • Milevski, Lukas. 2016. The Evolution of Modern Grand Strategic Thought. Oxford: Oxford University Press.
  • Posen, Barry R. 2020. “Europe Can Defend Itself.” Survival, 62 (6): 7 – 34. doi: https://doi.org/10.1080/00396338.2020.1851080.
  • Schmitt, Olivier. 2016. “Of politics and policies: Thinking strategically about the EU.” In International Relations Theory and European Security: We thought we knew, eds. Lorenzo Cladi and Andrea Locatelli, 121 – 137. Abingdon: Routledge.
  • Simón, Luis. 2013. Geopolitical Change, Grand Strategy and European Security: The EU–NATO Conundrum in Perspective. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Smith, Karen E. 2017. “A European Union global strategy for a changing world?” International Politics 54: 503 – 518. doi: https://doi.org/10.1057/s41311-017-0041-0.
  • Silove, Nina. 2018. “Beyond the Buzzword: The Three Meanings of ‘Grand Strategy’.” Security Studies 27 (1): 27 – 57. doi: https://doi.org/10.1080/09636412.2017.1360073.
  • Szewczyk, Bart M. J. 2021. Europe’s Grand Strategy: Navigating a New World Order. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Tallis, Benjamin. 2021. “‘Strategic autonomy’ is more dangerous for Europe than AUKUS.” The Interpreter. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/strategic-autonomy-more-dangerous-europe-aukus.
  • Tocci, Natalie. 2021. European Strategic Autonomy: What It Is, Why We Need It, How to Achieve It. Rome: Istituto Affari Internazionali.
  • Trailović, Dragan. 2021. „Politika ljudskih prava Evropske unije i kineski suverenizam: slučaj Sinđanga“. Međunarodni problemi LXXIII (1): 58 – 86. doi: https://doi.org/10.2298/MEDJP2101058T.
  • Winn, Neil. 2013. “European Union grand strategy and defense: strategy, sovereignty, and political union.” International Affairs Forum, 4 (2): 174 – 179. doi: https://doi.org/10.1080/23258020.2013.864887.
  • Youngs, Richard. 2021. “The EU’s Strategic Autonomy Trap.” Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieeurope.eu/2021/03/08/eu-s-strategic-autonomy-trap-pub-83955.
  • Zandee, Dick, Adája Stoetman and Bob Deen. 2021. The EU’s Strategic Compass for security and defence: Squaring ambition with reality. The Hague: Clingendael Institute.
Политичка ревија 4/2021 4/2021 УДК 321.01(4-672EU)“20“ 35-50
ç