Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УТИЦАЈ СТРАНЕ ЛИБЕРАЛНЕ МИСЛИ НА ПРОГРАМ И ДЕЛОВАЊЕ НАРОДНЕ ЛИБЕРАЛНЕ СТРАНКЕ У XIX ВЕКУ

Сажетак

Народна либерална странка је страначки програм и на њему заснован начин практичног деловања одредила под утицајем постулата класичних либералних мислилаца, идеја својих либералних претходника у Србији, као и либералних традиција страних земаља у којима су њени лидери студирали. На програмска опредељења и деловање наших либерала утицали су Констан, Бастија, Мил, али и немачки професори првака Либералне странке, Карл Рау, Вилхелм Рошер, Шефле. Ипак, при спровођењу ових либералних принципа од великог значаја био је и начин њиховог прилагођавања средини. У унутрашњој политици либерали су се залагали за ограничени парламентаризам, деловање снажне извршне власти и моћног полицијско-бирократског апарата. У погледу спољне слободе припадници Либералне странке су тежили уједињењу у једну државу свих територија које насељава српски народ, а као узор имали су пруски модел уједињења раскомаданих немачких државица. Носилац либералних идеја у Србији није била привредна буржоазија, већ интелигенција запослена у државној служби. У немачким земљама у првој половини XIX века такав вид либерализма добио је назив Beamterliberalismus – чиновнички либерализам.

кључне речи:

Референце

  1. Батаковић, Душан Т, „Француски утицаји у Србији 1835-1914 – четири генерације `Паризлија`“, Зборник Матице српске за историју, Матица српска, Нови Сад, бр. 56, 1997.
  2. Бешлин, Бранко: Европски утицаји на српски либерализам у XIX веку, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2005.
  3. Бешлин, Бранко, „Српски либерализам у 19. веку – генезе, идеје, страначке поделе“, Зборник Матице српске за историју, Матица српска, Нови Сад, бр. 67-68, 2003.
  4. Благојевић, Обрен: Економска мисао у Србији до Другог светског рата, САНУ, Београд, 1980.
  5. Valentini, Francesco: Moderna politička misao, Školska knjiga, Zagreb, 1982.
  6. Деспотовић, Љубиша: Српска политичка модерна: Србија у процесима политичке модернизације 19. века, STYLOS, Нови Сад, 2008.
  7. Живановић, Живан: Политичка историја Србије у другој половини XIX века, књига друга, Геца Кон, Београд, 1924.
  8. Јанковић, Драгослав: О политичким странкама у Србији XIX века, Просвета, Београд, 1951.
  9. Јовановић, Слободан: Влада Милана Обреновића, књига прва, Геца Кон, Београд, 1934.
  10. Langewiesche, Dieter: Liberalism in Germany, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2000.
  11. Мил, Џон Стјуарт: О слободи, Филип Вишњић, Београд, 1998.
  12. Перишић, Мирослав: Либерали и либерализам у Србији 19. века: кратка историја, Центар за либерална истраживања, Београд, 2004.
  13. „Програм светонадрејских либерала“, у зборнку: Програми и статути српских политичких странака до 1918. године (приредили Василије Крестић, Радош Љушић), Књижевне новине, Београд, 1991.
  14. „Програм Народно-либералне странке“, у зборнику: Програми и статути српских политичких странака до 1918. године (приредили Василије Крестић, Радош Љушић), Књижевне новине, Београд, 1991.
  15. Симеуновић, Драган: Нововековне политичке идеје у Срба, Институт за политичке студије, Београд, 2000.
  16. Stokes, Gale: Politics as development: The Emergence of Political Parties in Nineteenth-Centuary Serbia, Duke University Press, Durham and London, 1990.
  17. Чубриловић, Васа: Историја политичке мисли у Србији XIX века, Народна књига, Београд, 1983.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2014 УДК 329.12(497.11)“18“ 315-330
ç