Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УТИЦАЈ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ НА ИЗМЕНУ БЕЗБЕДНОСНОГ АМБИЈЕНТА У ЕВРОПИ НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА

Сажетак

Аутори заступају тезу да је у периоду између 2008. и 2010. године резултанта потреба и интереса кључних субјеката европске политике указивала на могућност изградње стабилног и функционалног безбедносног поретка на Старом континенту заснованог на консензусу великих сила и јачању улоге УН и ОЕБС у европским безбедносним процесима. Формални предлог за организацију међународне конференције у циљу договора о основама будућих односа изнео је тадашњи руски председник Медведев 2008. године, по коме је овај спољнополитички поступак Москве добио назив. Дебате о руском предлогу окончане су коначним одбијањем од стране САД 2010. године после чега је Русија започела нову фазу у својој спољној политици. Циљ овог рада је да прикаже утицај Медведевљеве иницијативе из 2008. године на померање приступа Русије од кооперативног ка антагонистичком и измену природе континенталног безбедносног поретка од раније хегемонске стабилности, до статуса нестабилне равнотеже снага у коме се данас налази.

кључне речи:

Референце

  1. ЛИТЕРАТУРА
  2.  
  3. Ђорђевић Бранислав, Трапара Владимир, „Инструментализација међународних институција у успостављању новог светског поретка”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, број 1/2017, Београд, 2017, стр. 29-55.
  4. Лишанин Младен, „Економија и политика у међународној теорији: реалистичка перспектива”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, број 4/2016, Београд, 2016, стр. 121-134.
  5. Накарада Радмила, Печујлић Мирослав, „НАТО интервенција − нова фаза глобализације”, Нова Српска Политичка Мисао, Београд 2000.
  6. Филимоновић Миљан, „Концепт новог европског безбедоносног поретка у спољној политици Русије на почетку 21. века”, Internet, http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/1/discover?field=author&filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Filimonovi%C4%87%2C+Miljan+M., 27/06/2018.
  7. Филимоновић Миљан, „Медведевљева иницијатива и улога Србије у ‘новој архитектури европске безбедности’”, Ревија за безбедност, бр. 2/2010, Центар за безбедносне студије, Београд, 2010.
  8. Brzezinski Zbigniew, “An Agenda for NATO”, Foreign Affairs, Sep/Oct 2009, Vol 88, Issue 5.
  9. Clinton Hillary R., “Remarks on the Future of European Security”, LʼEcole Militaire, Paris, France, January 29, 2010, U.S. Department of State, Internet, http://www.state.gov /secretary/20092013clinton/rm/2010 /01/136273.htm, 30/01/2016.
  10. Conley Heather A., “Putin’s Europe, Global Forecast 2016”, Center for Strategic and International Studies, Washington, 2015.
  11. Fedorov Yury, “Medvedev’s Initiative: A Trap for Europe?”, Association of International Questions (AMO), Czech Republic, Prague 2/2009.
  12. François Isabelle, “Whither the Medvedev Initiative on European Security?”, Institute for National Strategic Studies (INSS), Washington DC, December 2011.
  13. Krauthammer Charles, “The Unipolar Moment”, Foreign Affairs, Issue − America and the World, 1990.
  14. Kuchins Andrew C., “Russia 2020 Strategic Goals and the Role of International Integration”, Center for Strategic and International Studies, Washington, 2008.
  15. Lavrov Sergei, “The Present and the Future of Global Politics – A View from Moscow”, Russia in Global Affairs, Vol. 5, No. 2, April-June, 2007.
  16. Layton Samuel, “Reframing European Security: Russia’s proposal for a new European Security architecture”, International Relations, Vol. 28(I), 2014, стр. 25-45.
  17. Lo Bobo, “Medvedev and the new European security architecture”, Policy Brief, Center for European Reform, July 2009.
  18. Mankoff Jeffrey, “Reforming the Euro-Atlantic Security Architecture: An Opportunity for U.S. Leadership”, Washington Quarterly, April 2010.
  19. McFaul Michael, “Moscow’s Choice”, Foreign Affairs, Nov/Dec 2014, Vol. 93, Issue 6.
  20. Mearsheimer John J., “Mearsheimer Replies”, Foreign Affairs, Nov/Dec 2014, Vol. 93, Issue 6.
  21. Mearsheimer John J., “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault”, Foreign Affairs, Sept/Oct 2014, Vol 93, Issue 5.
  22. Putin Vladimir “Speech and the Following Discussion at the Munich Conference on Security Policy”, Munich February 10, 2007, Internet, http://archive.kremlin.ru/eng/speeches/2007 /02/10/0138_type82912type82914type82917type84779_118123, 27/01/2015.
  23. Sestanovich Stephen, “How the West Has Won”, Foreign Affairs, Nov/Dec 2014, Vol 93, Issue 6.
  24. Trenin Dmitri, “Russia’s Spheres of Interest, not Influence”, The Washington Quarterly, October 2009, Center for Strategic and International Studies, Washington 2009, стр. 3-22.
периодика Српска политичка мисао 3/2018 3/2018 УДК 327(470+571):355.02(4)“20“ 211-228
ç