Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УТИЦАЈ СЕЦЕСИЈЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ НА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ

Сажетак

Циљ овог рада је да се подсети научна јавност и политичке структуре у Републици Србији на значај континуираног изграђивања система националне безбедности, јер је у фокусу националне безбедности отаџбина, коју чине територија и народ, и коју механизам националне безбедности (реализујући заштиту Виталног националног интереса) штити од различитих облика редукције: територије, становништва, националних ресурса и суверенитета. Такође, отимање Косова и Метохије представља изузетно велики безбедносни проблем, због изузимања из суверенитета Србије дела веома значајне територије са аспекта безбедности и геополитике, као и због неконтролисаног нарастања криминалних и терористичких организација на територији Космета. Основни циљ сваке државне политике је опстанак државе, док је услов опстанка државе њена безбедност. Стога је сврха деловања модерне државе, условно названог политичким, усмерена управо у том циљу. То је оквир и безбедносне политике која има задатак да оствари концепт механизама и средстава којима се осигуравају унутрашња и међународна безбедност државе и друштва. У научним разматрањима овог појма неопходно je разликовати појам безбедности државе од појма безбедности друштва, уз нагласак да основни критеријум безбедности државе представља њен суверенитет, а безбедности друштва идентитет, тј. свест о припадности заједници.

кључне речи:

Референце

    1. Бован, В., ”Албанизовање српског становништва на Косову и Метохији”, Косово и Метохија-изазови и одговори, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997.
    2. Богдановић, Д., Књига о Косову, Народна књига и Војноиздавачки завод, Београд, 1999.
    3. Борозан, Ђ., Велика Албанија – порекло, идеје, пракса, Војноисторијски институт, Београд, 1995.
    4. Gaćinović, R., A geopolitical aspect of a violent secession of Kosovo and Metohija from Serbia, Thematic conference proceedings of international significance, Archibald Reiss Days, Volume II, Thematic conference proceedings of international significance, Academy of criminalistic and police studies, Beograd, 2015.
    5. Гаћиновић, Р., Безбедносна функција државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
    6. Гаћиновић, Р., Отимање Косова и Метохије, НИЦ Војска, Београд, 2004.
    7. Гаћиновић, Р., „Насиље на Косову и Метохији“, Политичка ревија, бр. 1/2008.
    8. Gravier, G., La Viellie-Serbie et Les Albanais, extrait de la Revue de Parisновембар 1911.
    9. Деретић, Н. Ј., Срби и Арбанаси, Народна библиотека Србије, Београд, 2005.
    10. Илић, Ј., Косово и Метохија – изазови и одговори, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997.
    11. Илић, Ј. „Балкански геополитички чвор и српски етнички простор“, Геополотичка стварност Срба, Институт за геополитичке студије, Београд,1997.
    12. Maier, С., “Peace and security for the 1990’s”, Unpublished paper for the MacArthur Fellowship Program, Social Science Research Council, 12 Jun 1990.
    13. Марковић, Ђ. Ј., Регионална географија СФР Југославије, Универзитет у Београду, Грађевинска књига, Београд, 1980.
    14. Матић, М. и Ђурић, Ж., Косово и Метохија пред судом историје, Збoрник радова САНУ, Београд, 2007.
    15. Научни демографски зборник: Насеља и становништво области Бранковића 1455 године, уредник академик М. Мацура, Београд, САНУ, 2001.
    16. Радонић, Ј., Римска курија у јужнословенским земљама од XVI – XIX века, Београд, 1950.
    17. Romm, Ј. Ј. Defining National Security: The Nonmilitary Aspects. Council on Foreign Relations. New York, 1993.
    18. Вучинић, М., Зашто Косово не може да буде република, НИП Пословна политика, Београд, 1990.

     

периодика Политика националне безбедности 2/2017 УДК: 323.013(497.115):355.02(497.11) 69-86
ç