Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНА КРИТИКА, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

УТИЦАЈ МЕДИЈА НА ПОЛИТИЧКУ МОЋ ТЕРОРИСТИЧКИХ ГРУПА

Сажетак

Контакт између тероризма и људске популације се обавља путем масовних медија и што је више људи свесно њихове улоге, постаје јасно да они емитују догађаје у циљу придобијања гледаности. Извештавање о тероризму је препуно новинарских дилема и парадокса, чији је циљ да објективно, поштено и тачно информишу јавност и стога ће се у раду објаснити варијације у медијском покривању различитих врста тероризма. Доказано је да постоји симбиотичка веза између терористичких група и медија, и успостављен је један формални који се фокусира на стратешке интеракције међу њима. Манипулација и експлоатација медија од стране терориста је показала да они играју кључну улогу у њиховом пропагандном рату. Многе терористичке организације користе потенцијале медија како би оријентисали и усмерили терор и постигли ефикасније придобијање публике, јер су модерни терористи постали свесни нових могућности за вршење масовног психолошког утицаја користећи најновија средства масовних комуникација. Овај рад ће такође испитати стратегије и тактике овог новог обрасца медијски оријентисаног тероризма и његовог утицаја на публику која се, посредством медија, придружује ширењу кругова његових жртава.

кључне речи:

Референце

  1. Altheide, David, „That way, politics of fear paved the pathway to the social reclusion. Mass-Media and Terrorism: fringe reflections for a central issue“, Review of Terrorism and the Politics of Fear, Altamira Press. Oxford Press, 2006.
  2. Altheide, David, „The mass media, crime and terrorism“, The Journal of International Criminal Justice, 2006, 4, No.5, pp. 982-997.
  3. Amiri, Abid, „Muslim Americans and the Media after 9/11 Mohammad and Underlying Processes“, in: Media Effects: Advances in Theory and Research, pp. 69-96, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2001.
  4. Anufrienko, Svetlana Viktorovna, „The Modern Terrorism, The Media and the Democracy“ Middle-East Journal of Scientific Research,18, No.2, pp. 206-209, DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.18.2.12424, 2013.
  5. Bilgen, Arda, „Terrorism and the Media: A Dangerous Symbiosis“, The George Washington University, April 2011 – Jul 22 2012.
  6. Birt, Yahya, „Terrorism, Politics and Media Controversy“, Musings on the Britannic Crescent, 26 Feb 2011.
  7. Camphuijsen, Marjolein, Vissers, Esther, „Terrorism and the Mass Media: A symbiotic relationship“, Social Cosmos,  Vol 3, No 1, 2012.
  8. Cohen, Herb, Terrorism and media, Power Negotiations Institute, Northbrook, IL, 1986.
  9. Cohen-Almagor, Rafael, „The Terrorists’ Best Ally: The Quebec Media Coverage of the FLQ Crisis in October 1970”, Canadian Journal of Communication,Volume 25, No. 2, 2000, pp. 251-284.
  10. Cohen-Almagor, Raphael, „Media Coverage of Acts of Terrorism: Troubling Episodes and Suggested Guidelines“, Vol 30, No. 3, 2005.
  11. Crenshaw, Martha, „The Causes of Terrorism“, Comparative Politics, Vol. 13, No. 4, 1981, pp. 379-399.
  12. Decker, Warren, Rainey, Daniel, „Terrorism as Communication“. Reports – Research, Speeches/Meeting Papers, 1980.
  13. Jamie Doward, „Media coverage of terrorism ‘leads to further violence“, The Gardian, Media Observer, 2016.
  14. Epkins, David, „Мedia framing of terrorism: views of „Front lines“, National security prestige press, Marylend, 2011.
  15. Eugenis, Kate, „Who Will Tell the Story?: Terrorism’s Relationship with the Global Media”, University of Nevada, Las Vegas March 14, 2013, pp.49-50, Global Security Studies, Spring 2012, Volume 3, Issue 2, 43-55.
  16. Fog, Agner, „The supposed and the real role of mass media in modern democracy“, Working paper, 2004-05-20, last modified 2013.
  17. Hamden, James, „Psychology of Terrorists: 4 types“, PhD Democracy and Security, Vol. 1, Taylor& Francis, 2005, p. 130.
  18. Hofmann, Brus, Унутрашњи тероризам, НК Алфа, Београд, 2000.
  19. Jenkins, Brian, Definitional Problems, RAND corporation, 1980.
  20. Jenkins, Brian, The Psychological Implications of Media-Covered Terrorism, RAND corporation, 1981.
  21. Jenkins, Philip, Images of Terror: What We Can and Can’t Know about Terrorism, Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter, 2003.
  22. Jetter, Michael, „Terrorism and the Media“, Universidad EAFIT and IZA, Discussion Paper No. 8497, 2014.
  23. Knight, Allan, and Ubayasiri, Kassun „Terror: Journalism, Terrorism and the Internet“, Ejournalist, Volume 2, Number 1, 2002.
  24. Laquer, Walter, Terrorism, Boston, MA: Little, Brown, 1977.
  25. Lukuman, Desina, „The Role of the Media in Reporting Terrorism: A Personal Viewpoint“, Journal of Communication and Media Research, Volume 1 No. 1, 2009.
  26. Hanlon, Ema, Televised Media: Supporting the War on Terror and the Impending War on Iraq, Ethics of Development in a Global Environment, 2003.
  27. O’Donnell, Brett and Gray, David, „Media and State Sponsored Terrorism“, Global Security Studies, Volume 3, Issue 2, 2012.
  28. Paletz, David, Rickershauser, Jill, „Media, Violence and Terrorism in North America“, in: S. Kwame Boafo; John Maguire; Sylvie Coudray (eds.), Media, Violence and Terrorism (Proceedings of the Conference “Terrorism and Media”, Manila, Philippines, 2-3 May 2002). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), pp. 119-126.
  29. Papacharissi, Zizi, De Fatima Oliveira, Maria, „News Frames Terrorism: A Comparative Analysis of Frames Employed in Terrorism“, The International Journal of Press/Politics, Vol.13, No.1, 2008, pp.52-74,  DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1940161207312676
  30. Pfeiffer, Christoph, „Terrorism and its Oxygen: A Game-Theoretic Perspective on Terrorism and the Media“, Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, Vol.4, 3, 2012, pp. 212-228. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/19434472.2011.594629
  31. Picard, Robert, „The Journalist’s Role in Coverage of Terrorist Events”, Paper presented at the Annual Meeting of the Speech Communication Association 75th, San Francisco, CA, November, 1989, 18-21.
  32. Protopapas, Georgius „The Media and Terrorism: The case of Greece” in: Managing the Consequences of Terrorists Acts – Efficiency and Coordination Challenges, 2012.
  33. Reinares, Fernando, Terrorism,  International Handbook of Violence Research, 2003, p. 3
  34. Rivas, Pedro, Plaza Juan, „El régimen informativo del terrorismo. Propuesta de un modelo hermenéutico”, Vol.18, No. 2, 2015, pp. 374-417.
  35. Robinson, Matthew, „Media Coverage of Crime and Criminal Justice“, Carolina Academic Press, 2011.
  36. Ross, Jeffrey, „Deconstructing the terrorism–news media relationship”, University of Baltimore, Crime media culture, Los Angeles, London, New Delhi and Singapore, Vol 3, No.2, 2007, pp. 215–225, DOI: 10.1177/1741659007078555
  37. Scheufele, Dietram, „Framing as a Theory of Media Effects“, Journal of Political Communication, 49, No.1, pp. 103-122, 1999.
  38. Schmid, Peter,  Handbook of Terrorism Research London, Routledge, 2011, pp. 86-87.
  39. Shrum, Larry, „Media Consumption and Perceptions of Social Reality: Effects and Underlying Processes“, in: Media Effects. Advances in Theory and Research, Lawrence Erlbaum Associates, 2002, 69-96.
  40. Slone, Michael, „Responses to media coverage of terrorism”, Journal of Conflict Resolution, 2000, Vol.44, No.4, pp. 508–522, Doi: 10.1177/0022002700044004005
  41. Soriano, Manuel R. Torres, „Terrorism and the Mass Media after Al Qaeda: A Change of Course?“, Athena Intelligence Journal , 3, No 1, 2008, pp. 1-20.
  42. Stohl, Michael, „Old myths, new fantasies and the enduring realities of terrorism, Critical Studies on Terrorism”, 2008, Vol.1, No.1, pp. 5-16, DOI: 10.1080/17539150701846443
  43. Spencer, Alexander, „The Social Construction of Terrorism: Media, Metaphor and Policy Implications Journal of International Relations and Development“, Vol.15, No.3, 2012, 393-419.
  44. Van Dijk, Teun, „The mass media today: discourses of domination of diversity”, The Global Context Communication beyond the Nation-State, Vol. 2, 2, 1995, pp. 27-45.
  45. Weimann, Gabriel, „The Theater of Terror: Effects of Press Coverage“, Journal of Communication, 33, No.1, 1983, pp. 38-45.
  46. Wieviorka, Michael, „From Classical Terrorism to ‘Global’ Terrorism”, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Vol. 1, No.2, 2007, pp. 92–104.
  47. Wojciechowski, Svetlana, The triad of terrorist motivation – Introduction, Poznan, 2005.
периодика Политичка ревија 2/2016 УДК 323.285+327.88]:316.774 189-207
ç