Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА У ВРТЛОГУ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ - глобални и локални чиниоци -

УТИЦАЈ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА ЗЕМЉЕ У ТРАНЗИЦИЈИ – ЧЛАНИЦЕ ЕУ

Сажетак

У 2009. години навршило се две деценије од пада Берлинског зида и почетка транзиције бивших социјалистичких земаља. За већину ових земаља транзициони ход по мукама није био лак, али су 2004. и 2007. године, неке од најуспешнијих земаља постале чланице Европске уније. То је потврда да су ове земље, за релативно кратко време, успеле да се прилагоде захтевима и критеријумима Европске уније. Приступање ЕУ, је „преко ноћи“ значајно поправило стандард већине становника ових новопримљених чланица. Славље и опијеност чињеницом да припадају заједници европских демократских народа је делимично спласнуло, када се схвати­ло да чланство у ЕУ, осим значајних предности, подразумева и велика одрицања. Долазак страног капитала је донео и другачија правила понашања. Транзиција је за кратко време довела до оштре поларизације, на мали број веома богатих и врло моћних појединаца и већи број пауперизованих грађана, који су напорно радили да би задржали радно место и пристојна примања. У екстремно лошем положају су се нашли транзициони “губитници”, који су изгубили раније позиције и радна места. Динамични развој ових земаља је временом малаксавао, а незадовољство радника је било све гласније. Глобална и веома тешка економска криза, по свој прилици, веома тешко ће погодити ову групацију земаља, што није неочекивано, имајући у виду, да је страни капитал у овима земљама имао кључну улогу у подстицању укупног привредног развоја. С обзиром да се и развијене земље такође налазе у веома озбиљној кризи, сасвим је извесно да ће прилив страног капитала у наредних неколико година бити озбиљно смањен. Осим тога, због политике очувања радних места, компаније из развијенијих земаља ће најпре затварати филијале у другим земљама. Да је криза у овим земљама стварност, потврђују и захтеви за помоћ ММФ-а и Светске банке, који нпр. у случају Мађарске износи чак 26,5 милијарди долара. С обзиром да се и Србија налази у сличној позицији, као и да озбиљно аплицира за чланство у ЕУ, у реферaту ће би­ти анализирани најважнији аспекти протеклог развоја ових земаља и Србије, последице дејства текуће економске кризе, као и предлози мера за њено ефикасно савладавање.

кључне речи:

Референце

  1. EBRD winds back growth forecasts as global crisis de­epens, http:www.ebrd.com/new/pressrel
  2. European Commission, (2009), Directorate General for Economic and Financial Affairs, Economic Fore­cast, Spring 2009., European Economy 3/2009.
  3. Government of the Republic of Hungary, (2007), Upda­ted Convergence Programme of Hungary, 2007-2011, Budapest, Budapest, http;//www2.pm.gov.hu/web/hoe. nsf
  4. IMF, (2009),Word Economic Outlook, Crisis and reco­very, April 2009. http://www.imf.org
  5. De Melo at al, (1996), Paterns of Transition from Plan to Market, The World Bank Economic Review, 10(3)
  6. А. Мервар, (2002), Економски раст и земље у транзицији, Привредна кретања и економска политика 92/2002, Загреб
  7. Р. Мрдаковић Цветковић, (2006), Привредни развој и прилив иностраних средстава у земље у транзицији, Економски анал, бр. 171/2006.
  8. Ministry for National Development and Economy, Overview of the curent situation and procpects of the Hungarian economy, http:www.nfgm.gov.hu
  9. М. Оте, (2009), Слом долази, Романов, Бања Лука
  10. LJ. Savić, Collapse of the serbian industrialization mesage for the future, (2007). International conference „Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics“ Economic Policy and the Development of Serbia, the Faculty of Economics, Belgrade
  11. London Summit – Leaders’ Statement, (2009), http://www.g20.org/Documents/g20_communique_020409. pdf
  12. http//www.capital.ba/bankrotstvo-gm-dovodidržavuna-kormilo-kompanije/
  13. http:/www.balkanmagazin.net/kolumna/novosti_i_politika/ekonomska_kriza_u_sjedinjenim_državama.xtml
  14. http://www.nspm-rs/hronika/samit-g20-hiljadu-milijardi-dolara-za-borbu-protiv-krize.html?alphabet
  15. http://www.imf.org./external/pubs/ft/survey/so/2008/ car110608a/.html
  16. www.fren.org.yu
  17. www.nbs.yu
  18. http//pks.komora.net
  19. www.razvoj.sr.gov.yu
  20. www.statserb.sr.gov.yu
периодика Национални интерес 1/2010 УДК: 338.124.4(4-672EU) 127-154
ç