Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПРОМЕНЕ - СВЕТ У КРИЗИ

УТИЦАЈ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА РЕБАЛАНСИРАЊЕ ГЛОБАЛНЕ МОЋИ (Свет у другој деценији 21. века)

Сажетак

На почетку 21. века свет пролази кроз турбулентне геополитичке промене. Финансијска, а потом и економска, криза крајем 2000-их драматично поткопова постојеће глобалне обрасце моћи. Свет улази у неку врсту мултиполарног међународног система. На делу je дифузија глобалне моћи, њена прерасподела на капиларни начин. САД још увек има убедљиво највећу привреду, обим војне моћи у поређењу са оном код потенцијалних противника je неупоредиво већи, степен политичког утицаја у међународном систему je без преседана. Међутим, кинески војни издаци ћe средином следеће деценије престићи америчке, економска моћ те земље ће још раније превазићи америчку, политички утицај САД ћe остати снажан, али ни изблиза као данас. Будући да je, борем формално, инаугурисана вишевекторска политика наше земље, тзв. ослањање на четири стуба светске моћи, промене на глобалној равни су од повећаног значаја за креаторе домаће политике.

кључне речи:

Референце

  1. Brooks S & Wohlforth W 2008. World out of Balance: In­ternational Relations and the Challenge of American Primacy, Princeton, Princeton University Press, 2008.
  2. Brzezinski Z, 2011. ‘’How to Stay Friends with China’’, The New York Times, January 3, 2011. http://www.nytimes.com/2011/01/03/opinion/03brzezinski.html?_r=l (26.2.2012.)
  3. Cohen M, FEBRUARY 21, 2012. Rotting from the Inside Out, Foreign Policy online http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/02/21/rotting_from_the_inside_out?page=0,l
  4. Etzioni A, 2012. The National Interest. March 21, 2012. The World America Didn’t Make. http://nationalinterest.org/commentary/world-america-didn’t-make-6668
  5. Gnessoto N & Grevi G, 2006. The New Global Puzzle: What World for the EU in 2025?, Paris, EU ISS, 2006.
  6. Игрутиновић M, 2012. Европска спољна политика на двоструком колосеку промена: утицај нових институционалних решења и питање актуелне глобалне улоге, Право и друштво, бр. 2/2012. Службени гласник, Београд.
  7. IMF, 2012, World Economic Outlook, ’’Outlook Slowly Im­proving but Remains Fragile’’, (IMF Survey, April 17, 2012.)
  8. IMF, World Economic Outlook Database, april 17, 2012.
  9. Kaplan R, 2012. America’s Pacific Logic, April 4, 2012, STRATFOR. http://www.stratfor.com/analysis/americas-pacific-logic-robert-d-kaplan#ixzz 1 rF sHTVFF
  10. Langhammer R, 2012, China: Stagnation in the Catching Up Process? Kiel Institute Focus. http://www.ifw-kiel.de/media/kiel-institute-focus (1.3.2012.)
  11. Layne C, January 27, 2012. The (Almost) Triumph of Offsho­e Balancing, http://nationalinterest.org/commentary/almost-triumph-offshore-balancing-6405?page=l
  12. Merry R, February 8, 2012. Understanding America’s Fall. National Interest online. http://nationalinterest.org/commentary/understanding-americas-fall-6473 (28.2.2012.)
  13. OECD, China’s Emergence as a Market Economy: Achievements and Challenges. OECD contribution to the China Development Forum 20-21 March 2011, Bei­jing. Edited by Richard Herd.
  14. Parello-Plassner J, Germany and China’s new entente commerciale, 29 June 2011, http://ecfr.eu/content/entry/commentary_germany_and_chinas_new_entente_ commerciale, 27.02.2012.
  15. Росстат, 2011. Изменение численности населения по ва­риантам прогноза, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/prognl.htm (18.4.2012.)
  16. Saran S, ‘’Geopolitical Consequences of the Global Financial and Economic Crisis – A Reassessment after One Year’’, India Habitat Centre, New Delhi, April 26, 2010; http://www.maritimeindia.org/pdfs/TheGeoploticalConsequences.pdf.
  17. The Economist, 2011. The dating ga­me, Dec 27th 2011, The Economist online. http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/12/save_date (28.12.2011)
  18. The Economist, 2012. Double your income!, Dec 7th 2011, 14:55 by The Economist online (McKinsey Global Insti­tute; IMF average of growth forecasts for 2011-16).
  19. The Economist, 2012a. Rolling back the years. Feb 23rd 2012. The Economist online. http://www.economist.com/comment/1278601 (28.2.2012)
  20. Washington Post, 2012. 02/14/2012. Opinions: Intervi­ew Robert Kagan: The World America Made. http://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/post/robert-kagan-the-world-america-made/2012/02/13/glQARYQ7BR_blog.html
периодика Национални интерес 2/2012 УДК 338.124.4:327(100) 101-125
ç