Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈА И ГЕОПОЛИТИКА, МЕЂУНАРОДНЕ ТЕМЕ

УЛОГА НАЦИОНАЛНИХ КОНФЕРЕНЦИЈА У ДЕМОКРАТИЗАЦИЈИ У ФРАНКОФОНОЈ АФРИЦИ

Сажетак

Процес демократизације је у великој мери привукао пажњу аутора и истраживача политичких наука у циљу расветљавања њених узрока, последица, изгледа, а посебно фактора који су условили његово увођење широм света. Методе и политике његовог усвајања биле су различите од државе до државе, регина до региона и континента. Разликујући се од других региона света, франкофоне афричке државе су кренуле посебним путем да започну процес демократизације: организовањем националних конференција. Стога се у овом чланку анализира допринос националних конференција организованих у свим франкофоним афричким државама у циљу започињања процеса демократизације. Да би то урадио, аутор прво описује друштвено-политичко-историјски ток процеса демократизације и различите модалитете из којих се даље ширила. Затим, користећи институционални приступ да би испитивао уставне и институционалне оријентације франкофоних афричких земаља, он не само да утврђује изазове са којима се демократија суочава у овим земљама, већ и покушава да изнесе хипотезе које се могу сматрати варијаблама за објашњење пада демократије у тим земљама, што представља један од главних циљева овог рада. На крају, након кратке оцене националних конференција, аутор се ослања на конкретне чињенице како би дао предлоге који би могли да допринесу консолидацији демократије у наведеним државама.

кључне речи:

Референце

  • Acemoglu, Daron, and James A.Robinson, 2012. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Cambridge: Harvard.
  • Akindès, Francis. 1996. Les mirages de la démocratisation en Afrique subsaharienne francophone. Paris: Karthala.
  • Banégas, Richard. 2003. La démocratie à pas de caméléon: transition et imaginaires politiques au Bénin, Paris : Karthala.
  • Boadi, Gyimah E. 2021. Le recule démocratique en Afrique de l’ouet: caracteristiques, causes et solutions. Koffi Annan Foundation, 2021. doi : kofiannanfoundation.org.
  • Boulaga Ebouss, F. 2009. Les Conferences Nationales: Une affaire à suivre, Paris : Karthala.
  • Cheeseman, Nic. 2015. Democracy in Africa. Successes, failures, and the struggle for political reform. Cambridge: Cambridge University Press.
  • David, Collier, and Steven Levitsky. 1996. “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research.” World Politics, 49 (3): 430–451. doi: https://doi.org/10.1353/wp.1997.0009
  • Eerd, Jonathan V. 2017. The quality of democracy in Africa: opposition competitiveness rooted in legacies of cleavages. Switzerland: Institute of Political science, University of Zürich. doi: 10.1007/978-3-319-50838-2_1
  • François, Jean, B. 1991. La problématique de la démocratie en Afrique noire: ” La Baule,             et puis      après,          doi :                http://www.politique- africaine.com/numeros/pdf/043005.pdf.
  • Gazibo, Mamadou. 2005. Les paradoxes de la démocratisation en Afrique, Ottawa : Les presses de l’Université de Montréal.
  • Gazibo, Mamadou. 2010. Introduction à la politique africaine. Ottawa: les Presses de l’université de Montréal. doi: https://books.openedition.org/pum/6389
  • Guèye, Babacar. 2009. La démocratie en afrique: succès et résistance. Paris: Seuil.
  • Huntington, Samuel P. 1993. The third wave: Democratization in the late twentieth century. Oklah: University of Oklahoma.
  • Jacquemot, Pierre. 2022. L’Afrique: la démocratie à l’épreuve. Paris: L’aube.
  • Linz, Juan. 1992. Presidentialism, and Democracy: A Critical Appraisal. doi: https://doi.org/10.2307/422014.
  • Lipset, Martin S. 1959. Some Social Requisites of Democracy. American Political Science. doi: https://doi.org/10.2307/1951731
  • Merkel, Wolfgang. 2004. “Embedded and Defective Democracies.” Democratization, 33–58. doi: 10.1080/13510340412331304598.
  • O’Donnell, Guillermo A. 2001. “Democracy, Law and Comparative Politics.” In Helen Kellogg ed, Studies in Comparative International Development, 7–35. doi: https://escholarship.org/uc/item/5dc3886r.
  • Orlović, Slaviša. 2008. Politički život Srbije, između partokratije i demokratije. Beograd : Službeni glasnik.
  • Régis Marzin. 2022. “Démocraties, dictatures et élections en Afrique: bilan 2021 et perspectives 2022.“ 3 février 2022, regardexcentrique.wordpress.com.
  • Samuel, Huntington P. 1984. Will More Countries Become Democratic. Political Science Quarterly.
  • Shin, Doh C. 1994. “On the Third Wave of Democratization: A Synthesis and Evaluation of Recent Theory and Research.” World Politics, 47 (1): 135–170. doi: https://www.jstor.org/stable/2950681?seq=9.
  • Stepan, Alfred C. 2000. “Religion, Democracy, and the “Twin Tolerations.” Journal of Democracy, 37–57. doi: 10.1353/jod.2000.0088.
  • Sur, Serge. 2006. Relations internationales, Paris: Montchrestien.
  • Weffort, Francisco. 1993. “Les démocraties nouvelles. Analyse d’un phénomène.” Revue internationale des sciences sociales, 45 (2): 289–302 .doi : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000094262_fre.
периодика Политичка ревија 3/2022 3/2022 УДК 321.7(6)=133.1 95-115
ç