Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА И САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ

УГРОЖАВАЊЕ КАПАЦИТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ ЗБОГ КРИЗЕ ЊЕНОГ УПРАВЉАЊА

Сажетак

Основна суштина актуелних неолибералних процеса усмерена је ка демонтажи кључних институционалних капацитета мо­дерне националне државе. У овом раду основна теоријска анализа биће усмерена на процесе угрожавања и демотаже безбедоносних капацитета националне државе. Глобализацијски трендови отворили су бројне и несагледиве кризе, које су почеле као финсијске, економске, а све више постају политичке односно безбедоносне. Бројни су безбедоносни ризици и све теже је остварити контролу над њима на нивоу системских капацитета националне државе.

кључне речи:

Референце

  1. Атали Ж. Криза, а после, Хедоне, Београд, 2010.
  2. Бек У. Ризично друштво, Ф. Вишњић, Београд, 2001.
  3. Цирн М. Управљање са оне стране националне државе, Ф. Вишњић, Бео­град, 2003.
  4. Гаћиновић Р. Безбедносна функција државе, ИПС, Београд, 2012.
  5. Гаћиновић, Р. „Друштвени извори угрожавања капацитета система безбедности државе“, Српска политичка мисао, ИПС, Београд, 1/2012.
  6. Деспотовић Љ. Политички митови и идеологије, Каирос, Сремски Карловци 2010.
  7. Фукујама Ф. Грађење државе, Ф. Вишњић, Београд, 2007.
  8. Стојановић Ђ., Ђурић Ж. Анатомија савремене државе, ИПС, Београд, 2012.
  9. Рамоне И. Геополитика хаоса, Институит за геополитичке студије, Београд, 1998.
  10. Милошевић З., Ђурић Ж. Империјално разарање држава, ИПС, Београд, 2012.
  11. Цевтковић В. Ризик, моћ заштита, Факултет безбедности, Београд, 2010.
  12. Симић Р. Д. Наука о безбедности, ФПН, Београд, 2002.
  13. Стајић Љ. Гаћиновић Р. Увод у студије безбедности, Драслер партнер, Београд, 2007.
периодика Српска политичка мисао 3/2013 УДК 355.02:321.01 101-112
ç