Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УГРОЖАВАЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ТЕРОРИЗАМ

Сажетак

Виталне вриједности и интереси Републике Српске оптерећени су многобројним безбједносним изазовима, ризицима и пријетњама. У традиционалном смислу, то су појаве које су изазване природним поријеклом, техничко-технолошком или људском дјелатношћу. Тако су природне (елементарне) појаве (поплаве, клизишта, снијежни наноси, пожари, земљотреси), уназад неколико година (2014, 2012, 2010. итд.), изазвале озбиљне последице, по безбједности и здравље људи, материјалних и културних добара, али и животне средине уопште. Угрожавајуће појаве људског поријекла, манифестоване било како изазов, ризик или пријетња безбједности, су свакодневни процеси и радње које остварују негативан утицај на безбједност Републике Српске. Структура ових понашања указује на широк дијапазон испољавања угрожавајућих појава проузрокованих од стране човјека, која може да варира од мањих, ка већим угрожавајућим последицама, до оних изазваних споља, у односу на унутрашње облике угрожавања безбједности. Ипак, по свом обиму и интензитету, али и чињеници да се ради о појави која има глобални карактер, издваја се тероризам. У том смислу у раду ће бити дат посебан осврт на овај облик угрожавања безбједности Републике Српске, његову генезу и развој, облике испољавања и последице манифестовања, посебно у контексту испољавања тероризма и понашања у вези са њим (нпр. страни терористички борци) у Босни и Херцеговини.

кључне речи:

Референце

  1. Annan, K. In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All, United Nations, New York, 2005.
  2. Azinović, V., Jusić, M. The Lure of the Syrian War – The Foreign Fighters’ Bosnian Contingent, Atlantic Initiative, Sarajevo, 2015.
  3. Бајагић, М. Основи безбедности, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2007.
  4. Вејновић, Д., Шикман, М. Дефендологија, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2007.
  5. Wolfers, A. „National Security as an ambiguous symbol“, Political Science Quarterly, 67(4),
  6. Деренчиновић, Д. Огледи о тероризму и антитероризму, Правни факултет, Загреб, 2005.
  7. Дучић, А. „БиХ остаје значајан извор страних бораца!“, Дневни аваз, 21. јун 2015. Доступно на: http://www.avaz.ba/clanak/183608/bih-ostaje-znacajan-izvor-stranih-boraca?url=clanak/183608/bih-ostaje-znacajan-izvor-stranih-boraca, приступљено 22. 02. 2016.
  8. Европска комисија. Процјена потреба за опоравком и обновом у Босни и Херцеговини, Сарајево, 2014.
  9. EU Counter-terrorism coordinator. Response to foreign terrorist fighters and recent terrorist attacks in Europe, 2013. Доступно на: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/, приступљено 06.04.2017.
  10. European Commision. Floods in Bosnia and Herzegovina, Echo Joint Assessment Report, Bruxelles, 2014.
  11. Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, Службени гласник Републике Српске, 121/12.
  12. Клиx. Муамер Топаловић признао да је убио Анђелиће, 27.12.2002. Доступно путем:https://www.klix.ba/vijesti/bih/muamer-topalovic-priznao-da-je-ubio-andjelice/021227004, приступљено 06.04.2017.
  13. Кривични предмет S1 2 K 002596 14 Kžk – Чаушевић Харис и други. Доступно путем интернета: http://www.sudbih.gov.ba/predmet/2744/show, приступљено 06.04.2017.
  14. Кривични предмет S1 2 K 017968 16 Kž – Bosnić Husein. Доступно путем интернета: http://www.sudbih.gov.ba/predmet/3379/show, приступљено 06.04.2017.
  15. Кривични предмет С1 2 К 018698 15 Кж – Ердић Хусеин и других. Доступно путем интернета: http://www.sudbih.gov.ba/predmet/3439/show, приступљено 06.04.2017
  16. Кривични предмет S1 2 K 003342 12 Kž (X-K-09/670-1) – Рустемпашић Ријад и други. Доступно путем интернета: http://www.sudbih.gov.ba/predmet/2644/show, приступљено 06.04.2017.
  17. Кривични предмет S1 2 K 007723 13 Kžk –Мевлид Јачаревић и други. Доступно путем интернета: http://www.sudbih.gov.ba/predmet/3158/show, приступљено 06.04.2017.
  18. Кривични предмет X-KŽ-06/190 –Бекташевић Мирсад и други. Доступно путем интернета: http://www.sudbih.gov.ba/predmet/2431/show, приступљено 06.04.2017.
  19. Мијалковић, С. Национална безбедност, Криминалистичко – полицијска академија, Београд, 2009.
  20. Милашиновић, Р., Мијалковић, С. „Тероризам као савремена безбедносна претња“, Супротстављање тероризму – међународни стандарди и правна регулативе, зборник радова (1-16), Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2011.
  21. Министарство безбједности БиХ. Информација о стању безбједности у Босни и Херцеговини за 2015. годину, Сарајево, 2016.
  22. Министарство унутрашњих послова Републике Српске. Извјештај о раду МУП-а за 2012. годину, Бања Лука, 2013.
  23. Министарство унутрашњних послова Републике Српске. Подаци о смртно страдалим лицима, Бања Лука, 2014.
  24. Nasu, H. „The Expanded Conception Of Security And International Law: Challenges To The UN Collective Security System”, Amsterdam Law Forum, 3(3), 2011.
  25. Република. Тероризам у БиХ – Почео је у Мостару, 14. студени 2015, доступно на: http://www.republikainfo.com/index.php/izdvojeno/19816-terorizam-u-bih-pocelo-je-u-mostaru, приступљено 06.04.2017.
  26. Републички завод за статистику. Ово је Република Српска 2016, Бања Лука, 2016.
  27. Републички хидрометеролошки завод. Сеизмологија, 2017. Доступно на: http://rhmzrs.com/seizmologija/, приступљено 16.02.2017.
  28. Савјет министара. Процјена угрожености Босне и Херцеговине од природних или других несрећа, Сарајево, 2010.
  29. Савјет министара. Стратегија Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма (за период 2010-2013. године), Сарајево, 2010.
  30. Савјет министара. Стратегија Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма (за период 2015-2020. година), Сарајево, 2015.
  31. Симовић, М., Шикман, М. Кривичноправно реаговање на тешке облике криминалитета, Правни факултет, Бања Лука, 2017.
  32. Terriff, T., Croft, S., James, L., Morgan, P. M. Security Studies Today, Polity Press, Cambridge, 2001.
  33. Ћеранић, П. „Како против терориста?“ Пресс, 11.2015, Доступно на: http://pressrs.ba/info/kolumne/predrag-ceranic-kako-protiv-terorista-18-11-2015, приступљено 06.04.2017.
  34. United Nations. Secretary-General’s High-Level Panel on Threats, Challenges and Change, ‘A More Secure World: Our Shared Responsibility’, UN Doc A/59/565, 2 December 2004.
  35. United Nations Development Programme. Human Development Report 1994, Oxford University Press, New York, 1994.
  36. Fishman, B. The Master Plan: ISIS, al-Qaeda, and the Jihadi Strategy for Final Victory, Yale University Press, 2016.
  37. Халимовић, Џ. „Тероризам у БиХ – полицајци најчешће мете“, Радио Слободна Европа, април 2015. Доступно на: http://www.slobodnaevropa.org/a/terorizam-u-bih-policajci-najee-mete/26982978.html, приступљено 06.04.2017.
  38. Центар за сигурносне студије. Студија о организованом криминалу у Босни и Херцеговини (ур. Армин Кржалић), Сарајево, 2014.
  39. Шикман, М. Организовани криминалитет, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2011.
  40. Шикман, М., Амиџић, Г. „Надлежност и улога полиције у ванредним ситуацијама у Републици Српској“, Безбедност, 3/2014.

   

периодика Политика националне безбедности 1/2017 УДК: 323.28:355.02 (497.5 Republika Srpska) 75-96
ç