Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНA КРИТИКА, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

ТРАНЗИЦИЈА – ПУТ У ЗАВИСНА ДРУШТВА

Сажетак

Приказ књиге: Љубиша Р. Митровић, Транзиција у периферни капитализам: огледи из социологије глобалних и регионалних промена, Институт за политичке студије, Београд, 2009.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 4/2010 УДК: 338.1+316.42(049.3) 381-386
ç