Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

THE REALITY OF AMERICAN ENERGY: THE HIDDEN COSTS OF ELECTRICITY POLICY

Сажетак

Приказ књиге: Ryan M. Yonk, Jordan Lofthouse, and Megan Hansen, THE REALITY OF AMERICAN ENERGY: THE HIDDEN COSTS OF ELECTRICITY POLICY, Praeger, USA, 2017

кључне речи:

Референце

периодика Администрација и јавне политике 1/2018 1/2018 УДК 338.23:620.9(73)(049.3) 101-105
ç