Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ

ТЕРИТОРИЈАЛНО И ГЕОПОЛИТИЧКО У СРПСКОМ НАЦИОНАЛНОМ ИНТЕРЕСУ

Сажетак

Теоријско и практично поимање значаја простора кретало се између две крајности – од дуготрајне физичкогеографско-детерминистичке апсолутизације до нихилистичког приступа у савременој технолошко-детерминистичкој епохи. Иако je његова улога трансформисана, простор je остао један од кључних чинилаца моћи. Будући да српски простор има највећу површину и ванредно важан геополитички положaj, он би могао да представља стратешки важну српску компаративну предност на Балкану и полазиште у реализацији националних интереса. Да би се српски национални интерес територијализовао интегрално, неопходно je вратити у употребу појам српске земље који je потиснут после 1918. године. Актуелизација тог појма има смисла јер од 1990-их година траје процес нове балканизације. Њен циљ je успостављање вештачке и орочене (псеудо)равнотеже на глобално важном југоистоку Европе, и то стварањем такве политичко-територијалне структуре коja ћe подразумевати насилно сузбијање просторне димензије потенцијално важне српске улоге у будућим евроазијским геополитичким сучељавањима.

кључне речи:

Референце

  1. Базић, Јован (2003), Српско питање политичке концепције решавања српског националног питања, ЈП Службени лист Србије и Црне Горе, Београд.
  2. Бжежински, Збигњев, Велика шаховска табла, ЦИД, Под­горица; Романов, Бања Лука.
  3. Grossouvre, Henri de (2002), Paris Berlin Moscou: la voie de l ’indépendence et de la paix, L’Age d’Homme, Paris.
  4. Grossouvre, Henri de (2004), Paris, Berlin, Moscow: Prospects for Euroasian Cooperation, World Affairs, 8, No 1, Jan-Mar. 2004.
  5. Дугин, Александар (2004), Основи геополитике I, Екопрес, Зрењанин.
  6. Дугин, Александар (2004), Основи геополитике II, Екопрес, Зрењанин.
  7. Кисинџер, Хенри (2003), Да ли је Америци потребна спољна политикау сусрет дипломатији XXI века, БМГ, Београд.
  8. Кнежевић, Милош (1997), Косово u Метохија – сценарији будућности, “Косово и Метохија – изазови и одговори”, Ин­ститут за геополитичке студије, Београд.
  9. Кнежевић, Милош (1999), Крстарећа демократија, ДП “Ђуро Салај”, Београд.
  10. Крстић, Бранислав (1994), Косово између историјског и етничког права, Кућа Вид, Београд.
  11. Оцић, Часлав (2003), Увод у региономику, Знамен, Београд.
  12. Петковић, Ранко (1996), XXвек на Балкану –  Версај – Јалта – Дејтон, НИУ Службени лист СРЈ, Београд.
  13. Печујлић, Мирослав (2002), Глобализација: два лика света, Гутенбергова Галаксија, Београд.
  14. Сак, Роберт Давид, (1994), Концепт простора у друштвеној мисли, “Економика”, бр. 4-6/1994, Економика, Београд.
  15. Симић, Драган (1999), Поредак света, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  16. Степић, Миломир (2001), У вртлогу балканизације – политичко-географски положај и фрагментираност српских земаља, Службени лист СРЈ; Институт за геополитичке студиje, Београд.
  17. Степић, Миломир (2004), Српско питање – геополитичко питање, Јантар-група, Београд.
  18. Степић, Миломир (2004), Демографски елементи кључних геополитичких теорија, “Демографија”, књ. 1, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд.
  19. Ћосић, Добрица (2004), Косово, Новости, Београд.
  20. Fukuyama, Francis (1992), The End of History and the Last Man, Free Press, New York.
  21. Харви, Давид (1994), Простор и моћ, “Економика”, бр. 46/1994, Економика, Београд.
периодика Национални интерес 1/2005 УДК: 3213(=163.41) 29-56
ç