Изабери језик:
Тема броја

ПРИКАЗИ

ТЕОРИЈА ДРУШТВЕНЕ ДЕВИЈАНТНОСТИ

Сажетак

Приказ књиге: Александар Југовић, Теорија друштвене девијантности –  друго измењено и допуњено издање, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду и Партенон, Београд, 2013.

кључне речи:

Референце

периодика Социјална политика 3/2013 УДК 316.624(049.3) 111-115
ç